Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

Politechnika Śląska należy do największych uczelni technicznych w Polsce. Jest szkołą wyższą o bogatej 75-letniej tradycji.

Powstanie Politechniki Śląskiej było urzeczywistnieniem idei, która istniała od wielu lat. Już pod koniec lat dwudziestych XX wieku podejmowano działania w celu utworzenia na Górnym Śląsku uczelni technicznej, która przez rozwój naukowy i działalność dydaktyczną wspierałaby ten silnie uprzemysłowiony i mający przed sobą wielkie perspektywy rozwoju region.

Sejm Śląski w 1929 roku rozpoczął formalne starania związane z budową i organizacją Politechniki Śląskiej w Katowicach. Mimo ogromnego zaangażowania nie udało się przed wybuchem drugiej wojny światowej nie udało się rozpocząć prac nad powstaniem uczelni. Do planów powrócono w pierwszych miesiącach 1945 roku, 26 lutego powołano tymczasową Komisję Organizacyjną Politechniki Śląskiej. 24 maja 1945 r. Prezydium Krajowej Rady Narodowej wydało dekret powołujący Politechnikę Śląską.

Pierwsza inauguracja roku akademickiego Politechniki Śląskiej odbyła się 29 października 1945 roku. Naukę rozpoczęło wówczas 2750 studentów. Plany i programy studiów były oparte na wzorach zaczerpniętych z Politechniki Lwowskiej. Również kadrę profesorską Politechniki Śląskiej tworzyli w głównie byli pracownicy Politechniki Lwowskiej. Uczelnię stanowiły wówczas cztery wydziały: Chemiczny, Elektryczny, Mechaniczny oraz Inżynieryjno-Budowlany, w których zatrudnionych było prawie 200 pracowników dydaktycznych. Doskonała kadra profesorska była od początku jednym z najsilniejszych atutów gliwickiej uczelni.

Wydarzeniem, które w sposób decydujący wpłynęło na charakter uczelni i jej związek z Górnym Śląskiem, było utworzenie w 1950 r. Wydziału Górniczego. Już w 1954 r. pierwszych 314 inżynierów-górników objęło stanowiska w kopalniach i innych działach branży. W 1953 roku powołano kolejny nowy wydział – tym razem Mechaniczno-Energetyczny. Jedenaście lat później rozpoczął działalność Wydział Automatyki. W kolejnych latach powstawały następne wydziały Politechniki Śląskiej: w 1969 r. Wydział Matematyczno-Fizyczny i Wydział Metalurgiczny z siedzibą w Katowicach, w 1970 r. Wydział Organizacji i Zarządzania z siedzibą w Katowicach, który po kilkuletniej przerwie w działalności został reaktywowany i przeniesiony w 1995 r. do Zabrza. W 1977 r. powstał Wydział Architektury, w 1978 r. Wydział Transportu, zaś w 1984 r. Wydział Mechaniczno-Hutniczy z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, który funkcjonował jedynie przez sześć lat.

Niedawno w strukturę Politechniki Śląskiej weszły kolejne jednostki na prawach wydziału: Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne, Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją, Studium Języków Obcych, a także Centrum Naukowo-Dydaktyczne „Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku” oraz Centrum Naukowo-Dydaktyczne Transportu Kolejowego.

Obecnie Politechnika Śląska jest jedną z największych i najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Kształci ponad 18 tys. studentów i oferuje ponad 50 kierunków studiów. 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Deklaracja dostępności serwisu
Historia Politechniki Śląskiej