Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

Międzyzakładowa Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa Politechniki Śląskiej

 


Dane kontaktowe:
44-100 Gliwice
ul. Konarskiego 18
pok. 542 (V piętro)                    Godziny urzędowania: pon.-pt. od 7.00 - 15.00

Obsługa księgowa:
  • Kornelia Miruk-Mirska
  • Joanna Pawlica
Telefony: 32/237 14 04, 32/237 15 38

Przyjmowanie wniosków do 20 każdego miesiąca, aby otrzymać świadczenia w miesiącu następnym.
Zebrania Zarządu odbywają się raz w miesiącu (w pierwszej połowie miesiąca), za wyjątkiem sierpnia.

 

Aktualności:

-----------------------------------------------------------------------------------------

                                     UWAGA !!

   

W związku z wprowadzeniem na Politechnice Śląskiej najwyższego poziomu zagrożenia COVID-19 prosimy o przesyłanie  dokumentów w formie papierowej  (wniosków o udzielenie pożyczek ratalnych lub krótkoterminowych, zapomóg, zwrotów wkładów) pocztą wewnętrzną na adres  Kwestura - PKZP (pok. 542) lub pozostawienie  w  zaklejonej  kopercie  na  portierni  budynku  przy  ul. Konarskiego 18.

 

 

 

Jednocześnie przypominamy o dokonywaniu aktualizacji danych do deklaracji  przystąpienia do MPKZP, prosimy wszystkich członków o dosyłanie wypełnionych druków  aktualizacji pocztą wewnętrzną na adres - MPKZP, lub dostarczenie osobiście do kwestury / MPKZP pok. 542 (V piętro) ul. Konarskiego 18 w Gliwicach 

Druk dostępny pod belką lewe menu" Deklaracje i wnioski"

Wpłaty zaległych chwilówek i pożyczek mogą być dokonywane  na konto :

Międzyzakładowa PKZP przy Pol. Śl.

19 1050 1285 1000 0002 0211 4070

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Deklaracja dostępności serwisu