Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

Status COVID pomarańczowy

ARCHIWUM KOMUNIKATÓW MNiSW

Komunikat z dn. 8 czerwca 2020 r. w sprawie legitymacji studenckich, doktoranta oraz nauczyciela akademickiego

Podczas zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Termin ograniczeń może ulec zmianom.

List do rektorów ws. zmiany zasad organizacji olimpiad w roku szkolnym 2019/2020 i rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021.

W związku ze zmianami w funkcjonowaniu jednostek systemu oświaty ze względu na sytuację epidemiczną oraz działaniami zapewniającymi ciągłość funkcjonowania wyżej wymienionych następują zmiany w zasadach rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021 dotyczące m.in. honorowania wyników uczestników olimpiad.

Komunikat z dn. 9 kwietnia 2020 r. ws. ograniczenia działalności uczelni do 26 kwietnia 2020 r. i nowy termin na wprowadzenie danych do POL-on.

W dniu 9 kwietnia opublikowane zostało rozporządzenie przedłużające do 26 kwietnia ograniczenia w działalności uczelni.

Komunikat z dn. 27 marca 2020 r. ws. kształcenia zdalnego na uczelniach.

Większość uczelni, na czas zawieszenia zajęć dydaktycznych, wprowadziło rozwiązania w zakresie kształcenia zdalnego. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowało rekomendacje w sprawie kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Informacje o rozporządzeniu MNiSW są dostępne także na stronie "Wiadomości"Politechniki Śląskiej.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 528

Od 26 marca 2020 r. kolegia elektorów uczelni publicznych, komisje stypendialne, komisje i zespoły powołane w postępowaniach w sprawach nadania stopni i tytułu prowadzonych w uczelniach oraz komisje i inne gremia działające na podstawie statutów uczelni podejmują uchwały za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Informacje o rozporządzeniu MNiSW są dostępne także na stronie "Wiadomości" Politechniki Śląskiej.

Komunikat z dn. 26 marca 2020 r. ws. funkcjonowania uczelni do 10 kwietnia.

Informacji przez Ministerstwo dotyczą wszystkich uczelni nadzorowanych przez MNiSW i wszystkich studentów, w tym obcokrajowców.

Komunikat z dn. 24 marca 2020 r. ws. możliwości zwolnienia uczelni z obowiązku stosowania przepisów o zamówieniach publicznych.

Jeśli uczelnia zamawia towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19, może zostać wyłączona ze stosowania przepisów o zamówieniach publicznych.

Komunikat z dn. 23 marca 2020 r. o przedłużeniu ograniczenia działań uczelni do 10 kwietnia.

Do 10 kwietnia zostało zawieszone kształcenie na studiach, studiach podyplomowych oraz w innych formach kształcenia na uczelniach nadzorowanych przez MNiSW. Zawieszone będzie również kształcenie doktorantów. Pracownicy uczelni będą pracować w ograniczonym wymiarze. Wprowadzono obowiązek kształcenia zdalnego.

Komunikat z dn. 21 marca 2020 r. ws. stanu epidemii w Polsce i zawieszeniu zajęć na uczelniach.

Przedłużenie zawieszenia funkcjonowania uczelni do 10 kwietnia ogłosił w sobotę (21.03.) na konferencji prasowej Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin. Decyzja spowodowana jest wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce.

Komunikat dla studentów z dn. 19 marca 2020 r. dot. możliwości wsparcia finansowego.

Ministerstwo Nauki rekomenduje uczelniom, aby studenci składający wnioski o jednorazową zapomogę mogli uzasadnić je nadzwyczajnymi okolicznościami, które wynikają z wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego w kraju.

Komunikat dla uczelni z dn. 19 marca 2020 r. ws. możliwości wsparcia studentów w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego.

Student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, może otrzymać w uczelni zapomogę z funduszu stypendialnego. W szczególności podstawą wnioskowania o wsparcie może być utrata przez studenta lub członka jego rodziny źródła dochodu spowodowana ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców związanymi z sytuacją zagrożenia epidemicznego.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Deklaracja dostępności serwisu