Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

Status COVID pomarańczowy

FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK UCZELNIANYCH

Poziomy zagrożenia COVID-19

Mając na względzie ochronę zdrowia i życia pracowników, doktorantów oraz studentów Politechniki Śląskiej, w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2, wprowadza się cztery poziomy zagrożenia COVID-19 stosowane w obiektach Uczelni. Kolorystyka zastosowanych oznaczeń odpowiada stanowi zagrożenia epidemiologicznego i znajduje odzwierciedlenie w zakresie realizowanych zaleceń i obostrzeń dotyczących funkcjonowania społeczności Politechniki Śląskiej. Charakterystyki poszczególnych poziomów zostały przedstawione na stronie Uczelni.

Powyższe ustalenia wprowadzono na podstawie Zarządzenia nr 226/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 13 października 2020 roku w sprawie ogólnych zaleceń w zakresie bezpieczeństwa epidemicznego oraz statusu zabezpieczeń przed COVID-19 w obiektach Politechniki Śląskiej.

Organizacja wydarzeń

Zaleca się ograniczenie liczby organizowanych wydarzeń o charakterze otwartym w trybie kontaktowym, w tym m.in.: konferencji, sympozjów, wykładów, występów artystycznych i innych tego typu spotkań. Organizator każdorazowo jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego uczestników. Ponadto od 1 października 2020 roku obowiązuje zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób na terenie Uczelni, z zastrzeżeniem, że w sytuacjach uzasadnionych ważnym interesem Uczelni rektor może wyrazić zgodę na zorganizowanie zgromadzenia z udziałem większej liczby osób. (Na podst. § 1 ust. 1 Zarządzenia nr 213 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 września 2020 roku).

Biblioteka Politechniki Śląskiej

Biblioteka Politechniki Śląskiej, biblioteki wydziałowe oraz czytelnie są czynne. Zasady pracy jednostki są dostępne na stronie internetowej Biblioteki PŚ.(Na podstawie § 2 ust. 2 pkt 2 Zarz. nr 102/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 maja 2020 r. Tekst ujednolicony na dzień 19 czerwca 2020 roku. Monitor Prawny PŚ poz. 417).

Klub Malucha "Kropka"

Przywraca się funkcjonowanie Klubu Malucha „Kropka”. (Na podstawie § 2 ust. 2 pkt 3 Zarz. nr 102/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 maja 2020 r. Tekst ujednolicony na dzień 19 czerwca 2020 roku. Monitor Prawny PŚ poz. 417).

Hala Tenisowa

Przywraca się funkcjonowanie Hali Tenisowej. (Na podstawie § 2 ust. 2 pkt 1 Zarz. nr 102/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 maja 2020 r. Tekst ujednolicony na dzień 19 czerwca 2020 roku. Monitor Prawny PŚ poz. 417).

ARCHIWALNE KOMUNIKATY

Organizacja wydarzeń

Do odwołania obowiązuje zakaz organizowania wydarzeń o charakterze otwartym. (Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 3 Zarz. nr 102/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 maja 2020 r. Tekst ujednolicony na dzień 19 czerwca 2020 roku. Monitor Prawny PŚ poz. 417).

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Deklaracja dostępności serwisu