Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

Status COVID pomarańczowy

ZALECENIA

Podstawowe środki ochronne przeciwko koronawirusowi wywołującemu chorobę COVID-19

Ogólne wskazówki postępowania w celu zabezpieczenia się przed koronawirusem COVID-19:
  • Często myć ręce, używając mydła i wody, a jeżeli nie ma do nich dostępu, należy używać płynów na bazie alkoholu (min. 60%). Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeżeli znajduje się on na rękach.
  • Stosować odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania: zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – następnie natychmiast należy wyrzucić zużytą chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce. Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Kichanie lub kasłanie w dłonie możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby.
  • Zachować odległość – co najmniej 2 metry odległości między sobą a innymi osobami.
  • Unikać dotykania oczu, nosa i ust – dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może przenieść wirusa z powierzchni na siebie.
  • Zasłaniać usta i nosić maseczkę w miejscach publicznych, gdy nie można zachować 2 m odległości od innych. Aktualne zasady i ograniczenia dotyczące zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa znajdują się na stronie internetowej gov.pl.


General recommendations for protection against coronavirus COVID-19:
  • Wash your hands frequently with soap and water, and if that is not possible, use alcohol-based hand rub/sanitisers (at least 60% alcohol). Washing your hands using the above methods kills viruses that may be on your hands.
  • When coughing and sneezing cover your mouth and nose with the bend of your elbow or a tissue and dispose of the tissue immediately into a closed bin and wash your hands as described above. Covering your mouth and nose while coughing and sneezing prevents germs and viruses from spreading. If you sneeze or cough into your hands, you might infect objects or people you touch.
  • Keep a safe distance- at least a 2 m distance between yourself and other people.
  • Avoid touching eyes, nose and mouth- hands come to contact with many surfaces that may be contaminated with the virus. If you touch your eyes, nose or mouth with contaminated hands, you can transfer the virus from the surface to yourself.
  • Cover your mouth and wear a face mask in public places, if you can't keep a safety dinstance distance (min. 2m).
Current rules and restrictions due to the state of the COVID-19 epidemic are published on the website gov.pl.
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Deklaracja dostępności serwisu