Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Instrukcja postępowania dla osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

 • Jak długo nauczyciel akademicki przechowuje dokumentację związaną z zajęciami dydaktycznymi (np. wyniki prac studentów - kartkówki, egzaminy)?
 • Czy można na zajęciach na głos odczytywać listę obecności studentów? TAK.
 • Czy konieczne jest umieszczanie na listach obecności na zajęciach specjalnych klauzul dot. ochrony danych osobowych? NIE.
 • Czy można na zajęciach na głos podawać studentom uzyskane przez nich wyniki? TAK.
 • Czy można wywieszać listy z uzyskanymi ocenami? NIE. Nie należy wywieszać imion i nazwisk (oraz ocen) jak i numerów indeksów studentów (wraz z ocenami)?
 • Czy można wywiesić listę studentów z podziałem ich do określonych grup/sekcji? NIE.
 • Czy można wywieszać informację o wynikach rekrutacji na studia?
 • Czy na liście obecności pracowników umieszczać pozycje na temat powodów nieobecności w pracy (choroba, urlop macierzyński, szkolenia i inne)?
 • Czy wysyłając wiadomość mailową do wielu adresatów wskazane jest korzystanie z pola UDW? TAK. (ZA WYJĄTKIEM, gdy: adresaci tworzą grupę współpracujących ze sobą osób, są zespołem projektowym itd. - czyli jeżeli ze względu na cel i jakość współpracy zasadne jest, aby znali oni pozostałych odbiorców).
 • Czy można publikować zdjęcia studentów bez ich zgody? NIE (WYJĄTKI: MOŻNA publikować, jeśli osoba jest jedynie szczegółem całości takiej, jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza).
 • Jak poinformować uczestników konferencji/wydarzenia, że będą robione zdjęcia/filmy?
 • Czy konieczne jest uzyskanie zgody na robienie zdjęć/filmowanie uczestników organizowanych przez Uczelnię konferencji/wydarzeń? NIE.
 • Czy Politechnika Śląska ma prawo bez zgody pracownika publikować na swoich stronach internetowych jego dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, służbowy nr telefonu, adres mailowy, nr pokoju, informacje nt. miejsca i czasu konsultacji, zajęć dydaktycznych? TAK. (WYJĄTEK: publikacja zdjęcia obok informacji o adresie mail, nr telefonu, terminach konsultacji itd. wymaga zgody pracownika.
 • Kiedy należy spełniać obowiązek informacyjny (tzw.klazula informacyjna)?
 • Czy można przekazywać informacje zawierające dane osobowe przez telefon? W sytuacji gdy, nie ma pewności co do osoby, z którą prowadzona jest rozmowa, przekazywanie informacji zawierających dane osobowe jest zabronione.
 • Czy można prowadzić na portierni księgę wejść/wyjść osób nie pracujących w danej jednostce/na Uczelni? TAK.
 • Czy można na portierni zostawiać dokumenty do przechowania? NIE powinno sie tego robić.
 • Czy student może pobrać klucze do sali dydaktycznej, zostawiając w zamian na portierni legitymację studencką? NIE.

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Deklaracja dostępności serwisu