Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

Monitoring wizyjny - tablica informacyjna 

 

 I. Wyjaśnienia operacji przetwarzania danych (art. 4 pkt 2 RODO)

Przygotowanie do zbierania danych (np. prośba o podanie danych) to NIE przetwarzanie danych.

Czynności faktyczne po usunięciu lub zniszczeniu danych (np. protokół potwierdzający usunięcie danych, gdy nie zawiera danych usuniętych osobowych) to NIE przetwarzanie danych.

Zbieranie i utrwalanie to operacje na danych osobowych, które prowadzą do ich pozyskania.

Utrwalanie: zarejestrowanie lub zapisanie danych osobowych na dowolnym nośniku danych (np. papier, pamięć serwera, płyta CD, karta pamięci lub pamięć USB).

Utrwalaniem NIE jest przenoszenie utrwalonych już danych osobowych na inny nośnik, bo to będzie inna operacja na danych osobowych, np. ich pobieranie.

Zbieranie: wszystkie inne niż utrwalenie postaci pozyskiwania danych osobowych: sytuacje, gdy dane osobowe są pozyskiwane od podmiotu danych lub innej osoby na dostarczonym przez nie nośniku, lub wprowadzenie ich na nośnik udostępniony przez administratora lub podmiot przetwarzający: pozyskiwanie wypełnionych formularzy papierowych z danymi osobowymi, zbieranie formularzy elektronicznych wypełnianych przez podmiot danych na stronie WWW, w aplikacji mobilnej czy udostępnionym urządzeniu w punkcie stacjonarnym.

Organizowanie i porządkowanie: z założenia powinny pozwalać na usprawnienie przyszłego przetwarzania (nieistotne, czy to zostanie osiągnięte).

Porządkowanie: nadawanie posiadanym danym osobowym struktury w oparciu o określone, dowolnie wybrane kryteria, np. porządek alfabetyczny.

Organizowanie: każda (inna niż porządkowanie) operacja lub zestaw operacji na danych osobowych, które mają prowadzić do usprawnienia przetwarzania, np. ulepszenie mechanizmu wyszukiwania danych osobowych poprzez dodanie do nich tagów.

Przechowywanie: przetrzymywanie danych osobowych na dowolnym nośniku danych (papier, twardy dysk, pamięć USB, karta pamięci, płyta CD, umieszczenie danych w tzw. chmurze), które muszą być na nim zapisane albo utrwalone w taki sposób, by w przyszłości można było je odczytać.

Modyfikowanie: każda zmiana treści danych osobowych.

Adaptowanie: zmiana treści zmierzająca do dopasowania danych osobowych do zmieniających się okoliczności, np. zmiana wieku człowieka związana z upływem czasu, uaktualnienie informacji o uzyskiwanych przez podmiot danych dochodach, zmiana jego imienia lub nazwiska.

Poprawienie błędnej treści danych na właściwą to NIE adaptowanie, lecz modyfikowanie danych osobowych.

Pobieranie: wykonanie kopii danych osobowych na nośniku poprzez ich transmisję z wykorzystaniem sieci telekomunikacyjnej z innego nośnika.

Przeglądanie: zapoznawanie się z treścią danych osobowych jedna po drugiej.

Wykorzystywanie: uczynienie określonych informacji jawnymi; każda forma użycia danych osobowych do określonego celu.

Ujawnienie: przesłanie, rozpowszechnienie (publiczne udostępnienie danych osobowych np. na ogólnodostępnej stronie www) lub innego rodzaju udostępnienie.

Efekt udostępnienia: dane osobowe mogą być poznane przez inne osoby, które do tej pory ich nie znały.

Dopasowywanie: weryfikacja, czy w rożnych zbiorach danych występują te same dane lub czy są one ze sobą spójne.

Łączenie: może ono polegać na scaleniu ze sobą danych osobowych dotyczących jednego podmiotu danych, a pochodzących z rożnych źródeł lub na zestawieniu ze sobą informacji o większej liczbie podmiotów danych w oparciu o określoną cechę.

Ograniczenie przetwarzania: oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

Usuwanie: kasowanie danych osobowych z nośnika, powinno ono nastąpić z wykorzystaniem takiego rozwiązania, które uniemożliwia odzyskanie tych danych osobowych (czyli np. wymazanie z twardego dysku, a nie tylko skasowanie).

Niszczenie: fizyczna destrukcja nośnika danych, na którym znajdują się dane osobowe, także zniszczenie części nośnika z danymi osobowymi (np. wycięcie fragmentu dokumentu i jego wprowadzenie do niszczarki albo zamazanie danych osobowych znajdujących się na części dokumentu w sposób uniemożliwiający ich dalsze przetwarzanie), fizyczne uszkodzenie nośnika takiego jak twardy dysk lub pamięć przenośna w taki sposób, że nie będzie można odtworzyć zapisanych na nich danych osobowych.

 Źródło:

Witold Chomiczewski: Artykuł 4 pkt 2 Przetwarzanie. [w]: RODO. Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych. Komentarz. red. nauk: E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz, Wolters Kluwer Warszawa 2018 r. ss. 186-199.

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Deklaracja dostępności serwisu