Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

POSTAWOWE INFORMACJE O OFERCIE

Działając na podstawie ustawy z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2215 z późn. zm.) oraz biorąc pod uwagę najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych, Politechnika Śląska dokonała wyboru instytucji zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe w Uczelni. Na podstawie przeprowadzonego postępowania opublikowanego na stronie Działu Zamówień Publicznych instytucją zarządzającą i prowadzącą Pracownicze Plany Kapitałowe w Politechnice Śląskiej zostało Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Informacje na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych znajdą Państwo w zakładce PPK w Monitorze Prawnym Politechniki Śląskiej.

Program Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) to dobrowolny program długoterminowego, systematycznego oszczędzania z myślą o emeryturze.
PPK jest dobrowolne, a forma zapisu różni się w zależności od wieku pracownika.
Korzyści płynące z PPK obejmują:

1) Możliwość gromadzenia oszczędności, a środki na ten cel wpłacane są nie tylko przez Pracownika, ale także Pracodawcę i Państwo;

2) Wypłaty obowiązuje ulga podatkowa 19% od dochodów kapitałowych;

3) Dostęp do środków w potrzebie – możliwość wypłaty części z nich w przypadku choroby lub wypłaty do 100% przy zakupie mieszkania czy domu (zobacz s. 13);

4) Dziedziczenie środków – oszczędzający może wskazać osoby, którym należy przekazać środki w przypadku jego śmierci; w ten sposób może zabezpieczyć swoich bliskich;

5) Koszty związane z zarzadzaniem środkami w PPK są niższe niż inne formy oszczędzania.

Informacje opracowane na podstawie materiałów otrzymanych od Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Deklaracja dostępności serwisu