Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej

Motto

„Dokonywanie zadziwiających odkryć jest rzeczą łatwą. Znacznie trudniej udoskonalić je do tego stopnia, aby mogły znaleźć praktyczne zastosowanie.”

Thomas Alva Edison

O nas

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej (CITT) rozpoczęło swoją działalność w styczniu 2009 roku. Inicjatywa stworzenia jednostki kojarzącej sferę nauki, biznesu oraz administracji zrodziła się z rosnących wymagań rynku, szybkich zmian w otoczeniu technologicznym przedsiębiorstw oraz nowych perspektyw, jakie stwarza Polsce członkostwo w Unii Europejskiej. Profil działalności CITT wpisuje się w długookresową politykę Politechniki Śląskiej i rządu w zakresie wzrostu znaczenia roli uczelni technicznych w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy poprzez transfer technologii, współpracę z biznesem dla komercjalizacji badań naukowych. Profil Centrum jest kształtowany tożsamościowo poprzez integrację aktywności badawczej Politechniki Śląskiej oraz perspektywy wdrożeń opracowanych technologii w przemyśle. Wypracowywana w ramach Centrum ścieżka inkrementalnego rozwoju ma urzeczywistnić wykształcenie się nowego wolumenu kompetencji własnych Politechniki Śląskiej opartego o możliwości elastycznego reagowania na zmienne potrzeby technologiczne przedsiębiorstw, przy kompleksowym traktowaniu realizowanych aplikacji. Jednocześnie strategiczna wizja działalności Jednostki wyznacza wektory działań Centrum nakierowane na budowanie złożonych, wieloaspektowych relacji z istniejącym otoczeniem biznesowym, opartych  o kapitał społeczny, których pragmatyczną egzemplifikacją winna być nowa struktura powiązań w układzie nauka-technologia-przemysł, zasadzająca się na nowoczesnych formach kreowania efektywnych i długookresowych więzi kooperacyjnych. Fundamentalnym założeniem aktywności rynkowej Centrum stanie się takie ukierunkowanie kapitału intelektualnego Politechniki Śląskiej, aby Uczelnia mogła być wiodącym - w skali regionalnej i krajowej - ośrodkiem transferu innowacji technologicznych i organizacyjnych do umiejscowionych w różnych sektorach  podmiotów gospodarczych. 

Misja

Misją Centrum Innowacji i Transferu Technologii jest zbudowanie efektywnej sieci współpracy między sferą nauki a gospodarką dla ułatwiania i zintensyfikowania przepływu innowacyjnych technologii i wiedzy.

Wizja

Stać się platformą efektywnie upowszechniającą wiedzę i  innowacyjne aplikacje technologiczne dla rozwoju przedsiębiorstw i wzmocnienia współpracy nauka-biznes.

Główne cele i zadania:

 • Usługi informacyjno-promocyjne z obszaru innowacji, sieci współpracy, pozyskania technologii, praw własności intelektualnej;
 • Wspomaganie i ułatwianie krajowego i międzynarodowego transferu technologii, wiedzy i innowacji;
 • Rozwijanie sieci współpracy między instytucjami sfery badawczej i gospodarką;
 • Promocja oferty technologicznej, innowacyjnych rozwiązań i wykorzystania nowoczesnych technologii a w szczególności oferty badawczej i technologicznej Uczelni;
 • Komercjalizacja (sprzedaż lub nieodpłatne przekazywanie) wyników prac badawczo-rozwojowych do gospodarki;
 • Wspieranie kultury innowacyjnej w systemie edukacji;
 • Wspieranie przedsiębiorczości akademickiej, wspieranie powstawania innowacyjnych firm;
 • Doradztwo w sprawach ochrony własności przemysłowej, wynalazczości, patentów i praw autorskich dla pracowników Uczelni;
 • Pozyskanie i realizacja projektów realizujących misję CITT

 

„Wiedza dla wiedzy jest haniebną ciekawością”  

św. Bernard z Clairvaux

Centrum Innowacji i Transferu Technologii dysponuje dobrze wyposażonym zapleczem szkoleniowo-konferencyjnym, które pozwala na organizację konferencji, sympozjów, zjazdów zapewniając przy tym kompleksową obsługę w ramach której udostępnia m.in.

 • Aulę mieszczącą jednorazowo 150 osób, wyposażoną w:
  • wideoprojektor
  • wizualizer
  • system centralnego sterowania
  • system nagłośnienia
  • odtwarzacz DVD
  • klimatyzację

·        Sale konferencyjne 32 i 16 osobowe.

Centrum dysponuje pokojami gościnnymi jedno i dwuosobowymi, pokojami typu studio oraz apartamentami – w sumie 86 miejsc noclegowych. Każdy z pokoi posiada łazienkę, telewizor a studia i apartamenty wzbogacone są o aneks kuchenny. W budynku znajduje się też sala bankietową, która jest doskonałym miejscem na rozmowy kuluarowe.

Siedziba Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej mieści się w pobliżu centrum miasta Zabrze. Obiekt CITT jest nowoczesny, wyposażony w monitoring, podlega ochronie przez 24h/dobę, dysponuje także 30 dozorowanymi miejscami parkingowymi.

Kontakt:

Politechnika Śląska

Centrum Innowacji i Transferu Technologii

41-800 Zabrze ul. Jagiellońska 38A

0 32 278 75 10 Sekretariat
0 32 278 75 11 Administracja zaplecza szkoleniowo-konferencyjnego
0 32 278 75 55
Recepcja

e-mail: rjo5@polsl.pl

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Deklaracja dostępności serwisu
Witamy