Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

Cele

Główne cele wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji w Polsce:

  • przejście z systemu edukacji opartego na nauczaniu i treściach programowych do systemu opartego na efektach kształcenia,
  • kompleksowe porównywanie dyplomów uzyskanych na uczelniach krajowych i na uczelniach zagranicznych, w odniesieniu do Europejskich Ram Kwalifikacji,
  • podwyższenie jakości kształcenia,
  • bardziej precyzyjna ocena wiedzy, kompetencji i umiejętności studentów i absolwentów,
  • stworzenie systemu umożliwiającego realizacji koncepcji uczenia się przez całe życie (Long Life Learning) – m.in. przez wprowadzenie systemu walidacji efektów uczenia się pozaformalnego i nieformalnego i na tej podstawie nadawanie kwalifikacji uczącym się osobom,
  • zwiększenie elastyczności systemu edukacji – m.in. przez stworzenie praktycznych możliwości szybkiego reagowania na nowe potrzeby społeczeństwa i rynku pracy,
  • zwiększenie mobilności studentów, absolwentów i pracowników - poprzez stworzenie warunków ułatwiających uznawanie w innych krajach, zwłaszcza w państwach członkowskich UE, kwalifikacji nadawanych w Polsce.
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Deklaracja dostępności serwisu
Cele