Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

Wdrożenie na Politechnice Śląskiej

Krajowe Ramy Kwalifikacji zostały wdrożone na Politechnice Śląskiej poprzez podjęcie odpowiednich Uchwał Senatu oraz wprowadzenie do stosowania następujących dokumentów:

  • PISMO OKÓLNE Nr 9/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 12 grudnia 2011 roku dotyczące wytycznych dla rad wydziałów w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać programy kształcenia na studiach I i II stopnia.

  • ZARZĄDZENIE Nr 33/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 stycznia 2012 roku w sprawie dokumentacji stanowiącej podstawę do określenia efektów kształcenia na danym kierunku studiów, poziomie i profilu kształcenia.

  • PISMO OKÓLNE Nr 15/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia wspólnych dla określonych grup kierunków studiów dla programów studiów rozpoczynających się w roku 2012.

  • PISMO OKÓLNE Nr 16/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 stycznia 2012 roku dotyczące wytycznych dla rad wydziałów w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać programy kształcenia na studiach III stopnia (doktoranckich).

  • PISMO OKÓLNE Nr 19/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia wspólnych dla określonych grup kierunków studiów dla programów studiów rozpoczynających się w roku 2012.

  • PISMO OKÓLNE Nr 40/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 26 czerwca 2012 roku dotyczące ustalenia wytycznych dla rad wydziałów, jakim powinny odpowiadać programy kształcenia na studiach podyplomowych.

  • PISMO OKÓLNE Nr 42/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie wytycznych, jakim powinny odpowiadać programy kształcenia kursów dokształcających.

  • ZARZĄDZENIE Nr 27/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury PU11 – Ocena i monitorowanie efektów kształcenia.
  • PISMO OKÓLNE Nr 19/14/15 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 23 lutego 2015 roku dotyczące wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać programy kształcenia zawierające programy kształcenia w tym plany studiów na studiach I i II stopnia.

  • PISMO OKÓLNE Nr 20/14/15 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 23 lutego 2015 roku dotyczące wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać programy kształcenia zawierające programy kształcenia i programy studiów doktoranckich.
Wszystkie dokumenty są do pobrania po zalogowaniu się przez witrynę „Pracownik” w dziale Dokumenty i Zarządzenia.
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Deklaracja dostępności serwisu
Wdrożenie na Politechnice Śląskiej