Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

Wdrożenie Procesu Bolońskiego na Politechnice Śląskiej

Politechnika Śląska prowadzi systematyczne i wielopłaszczyznowe działania mające na celu wszechstronne wdrażanie założeń Procesu Bolońskiego do swojego systemu kształcenia. Jest to świadectwo nie tylko pełnej identyfikacji Uczelni z Deklaracją Bolońską, lecz także wyraz woli stworzenia jak najlepszych warunków do funkcjonowania Uczelni w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego.
Wdrażanie postanowień Deklaracji Bolońskiej objęło dotychczas następujące działania:
wprowadzenie systemu studiów trójstopniowych na wszystkich kierunkach kształcenia,
wprowadzenie systemu punktów ECTS (European Credit Transfer System) na wszystkich kierunkach i typach studiów,
wprowadzenie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (SZJK), wydawanie suplementu do dyplomu w językach obcych,
udział w projektach wymiany międzynarodowej (LLP-ERASMUS), rozwijających mobilność studentów i pracowników naukowych,
stałe poszerzanie możliwości dalszego zdobywania wiedzy na studiach podyplomowych,
prowadzenie kształcenia w dostosowaniu do wymagań rynku pracy.
 

Wdrażanie postanowień Deklaracji Bolońskiej objęło dotychczas następujące działania:
  • wprowadzenie systemu studiów trójstopniowych na wszystkich kierunkach kształcenia,
  • wprowadzenie systemu punktów ECTS (European Credit Transfer System) na wszystkich kierunkach i typach studiów,
  • wprowadzenie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (SZJK),
  • wydawanie suplementu do dyplomu w językach obcych,
  • udział w projektach wymiany międzynarodowej (LLP-ERASMUS), rozwijających mobilność studentów i pracowników naukowych,
  • stałe poszerzanie możliwości dalszego zdobywania wiedzy na studiach podyplomowych,
  • prowadzenie kształcenia w dostosowaniu do wymagań rynku pracy.
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Deklaracja dostępności serwisu
Wdrożenie Procesu Bolońskiego