Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

Informacje o Procesie Bolońskim

Proces Boloński zapoczątkowany został podpisaniem w 1999 roku tzw. Deklaracji Bolońskiej, którą sygnowało 29 krajów, w tym Polska. Obecnie w realizacji założeń Procesu Bolońskiego uczestniczy 46 krajów. Jest wspólnym przedsięwzięciem państw europejskich, którego istotą są zmiany w systemach szkolnictwa wyższego w Europie, mające na celu koordynację polityki edukacyjnej, zwiększenie mobilności studentów, absolwentów i pracowników uczelni, a także stworzenie warunków do prowadzenia w szkołach wyższych nowoczesnej edukacji wysokiej jakości. Dzięki takim działaniom systemy szkolnictwa będą łatwiej porównywalne, wzrośnie także ich konkurencyjność i atrakcyjność w skali światowej. Ostatecznym celem Procesu Bolońskiego jest utworzenie do 2010 roku tzw. Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (European Higher Education Area).
Ministrowie ds. szkolnictwa wyższego krajów sygnatariuszy Deklaracji Bolońskiej spotykają się na konferencjach co dwa lata — Praga (2001), Berlin (2003), Bergen (2005), Londyn (2007), Leuven/Louvain-la-Neuve (2009) — by omówić stan realizacji wprowadzanych zmian i wytyczyć priorytety kolejnych działań. Każda konferencja kończy się oficjalnym komunikatem, z którego wynikają szczegółowe cele działań na następne lata. Działania związane z Procesem Bolońskim prowadzone są na poziomie rządów państw sygnatariuszy w dziedzinie dostosowania regulacji prawnych w sferze szkolnictwa wyższego oraz na poziomie komisji akredytacyjnych uznawanych przez rządy państw sygnatariuszy. Towarzyszą temu działania podejmowane bezpośrednio przez instytucje szkolnictwa wyższego, prowadzące do wdrożenia zmian w szkolnictwie wyższym oraz współpraca organizacji studenckich działających w poszczególnych krajach w celu upowszechniania problematyki związanej z Procesem Bolońskim wśród studentów.
W Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, działa Zespół Ekspertów Bolońskich, powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Do zadań Zespołu należy promocja Procesu Bolońskiego oraz wszechstronna pomoc środowiskom akademickim we wdrażaniu jego założeń w systemach kształcenia.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Deklaracja dostępności serwisu
Informacje o Procesie Bolońskim