Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

Administracja Centralna - Pion Dyrektora Administracyjnego
IA - Dyrektor Administracyjny - e-mail: ia@polsl.pl

32 2371617 Sekretariat, Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok.311
32 2371617 Z-ca Dyrektora Administracyjnego,
Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok.311

IA1 - Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia - e-mail: ia1@polsl.pl

32 2371334
32 2371335
32 2371171
Sekretariat / Kierownik Działu,
Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok. 509,510,511,
fax
32 2371496
32 2372194
32 2371330
Z-ca Kierownika Działu, pok. 543, 541
32 2372495
32 2371593
32 2372792
32 2372278
Przygotowanie procedur przetargowych, zamówienia z dziedziny nauki, plany PZP, Gliwice, Konarskiego 18, pok. 418
32 2371583
32 2371367
32 2372839
32 2372686
Zaopatrzenie Ogólne, Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok. 415, 416
32 2372045
32 2371172
Sukcesywne dostawy mat biurowych, środków czystości, tonerów, Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok. 509, 414
32 2371641
32 2372678
Gazy techniczne, odprawy celne, zamówienia na roboty budowlane, Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok. 453

IA2 - Stanowisko ds. Infrastruktury i Inwestycji - e-mail: IA2@polsl.pl

32 2371723 Gliwice, ul. Akademicka 2, pok. 43

IA3 - Dział Inwestycji - e-mail: ia3@polsl.pl
32 2371161
32 2372186
Kierownik Działu / Sekretariat,
Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok.507
32 2371162
32 2371508
32 2372661
St. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego,
Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok.507
32 2372464
32 2371751
St. inspektorzy nadzoru inwestorskiego,
Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok.508
32 2372464 Specjaliści administracyjni,
Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok.508
32 2371502 St. inspektorzy nadzoru inwestorskiego,
Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok.540
32 2371299 Z-ca Kierownika Działu / St. inspektor nadzoru inwestorskiego,
Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok.512
32 2371299
32 2371591
Specjaliści administracyjni,
Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok.512
32 2371739 Gł. specjalista administracyjny,
Gł. specjalista inżynieryjno-techniczny,
Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok.545a

IA4 - Dział Inwentaryzacji - e-mail: ia4@polsl.pl
32 2371356 Kierownik Działu, Gliwice, ul.Konarskiego 18, pok.506
32 2371639 Zespoły Spisowe, Gliwice, ul.Konarskiego 18, pok.545
32 2371570 Specjalista ds. likwidacji składników majątkowych, Gliwice,
ul. Konarskiego 18, pok.545

IA5 - Archiwum - e-mail: ia5@polsl.pl
32 2372782
32 2372082
Kierownik Działu, Gliwice, ul.Akademicka 10A,pok.2
Telefax, Gliwice, ul.Akademicka 10A, pok.1
32 2371500 Archiwum, Gliwice, ul.Akademicka 10A, pok.4

Admin © Politechnika Śląska
 
Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Deklaracja dostępności serwisu
Administracja Centralna - Pion Dyrektora Administracyjnego