Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

Administracja Centralna - Pion Rektora
RR1 - Biuro Rektora - e-mail: rr1@polsl.pl

32 2371255
32 2371256
32 2371655
32 2371338
32 4003755
32 4003000
32 2371674
32 2371125
Sekretariat, Gliwice, ul. Akademicka 2A, pok. 20

fax
Dyrektor Biura Rektora, Gliwice, ul. Akademicka 2A, pok. 20
Biuro Rektora, Gliwice, ul. Akademicka 2A, pok. 5
Biuro Rektora, Gliwice, ul. Akademicka 2A, pok. 5
Gliwice, ul. Akademicka 2A, pok. 7
Sala Senatu, Gliwice, ul. Akademicka 2

RR1-1 Sekcja Referatu Pocztowego

32 2372085
32 2372249
Referat Pocztowy, Gliwice, ul. Akademicka 2A, pok. 4
Referat Pocztowy, Gliwice, ul. Akademicka 2A, pok. 4
32 2372897 Referat Pocztowy, Gliwice, ul. Akademicka 2A, pok. 4

RR2 - Biuro Obsługi Prawnej - e-mail: rr2@polsl.pl

32 2372236
32 2372237
32 2372523
Zespół Obsługi Prawnej, Gliwice, ul. Akademicka 2a, pok. 31

fax
32 2371334 Zespół Obsługi Prawnej, Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok. 543

RR3 - Inspektorat BHP - e-mail: rr3@polsl.pl

32 2372414 Kierownik, Gliwice, ul. Akademicka 2A, pok. 656
32 2372764 Szkolenia, Gliwice, Akademicka 2A, 656
32 2371552 Czynniki Szkodliwe, Gliwice, Akademicka 2A, p. 653

RR4 - Biuro Audytu Wewnętrznego - e-mail: rr4@polsl.pl

32 2372859 Kierownik, Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok. 47
32 2371919 Audytor Wewnętrzny, Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok. 47

RR5 - Dział Zasobów Osobowych - e-mail: rr5@polsl.pl

32 2371372 Kierownik Działu, Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok. 341

RR5-1 Sekcja kadr - e-mail: rr5-1@polsl.pl

32 2371474
32 2371323
32 2371253
32 2371665
32 2371435
32 2371628
32 2371034
Zespół Obsługujący Nauczycieli Akademickich, pok. 341, 343Zespół Obsługujący Pracowników niebędących Nauczycielami Akademickimi, pok.312

RR5-2 Sekcja płac - e-mail: rr5-2@polsl.pl

32 2371391
32 2372296
32 2371246
32 2371235
32 2372235
32 2372261
32 2372469
32 2372778
Kierownik sekcji, Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok. 346,
Zespół Obsługujący Nauczycieli Akademickich, pok. 308,
Zespół obsługujący pracowników nie będących nauczycielami akademickimi, pok. 345,
Umowy cywilno prawne, pok. 309

32 2372470
32 2372793
32 2371183
32 2372665
Kierownik sekcji, Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok. 538,
Podatki, Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok. 539,
ZUS, Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok. 254,
ZUS

RR5-3 Sekcja rekrutacji i szkoleń - e-mail: rr5-3@polsl.pl

32 2371723 Rekrutacja i Szkolenia, Gliwice, ul. Akademicka 2, pok. 43

RR6 - Biuro Rzecznika Patentowego - e-mail: rr6@polsl.pl

32 2372202
32 2372349
Biuro Rzecznika, Gliwice, ul. Akademicka 2A, pok. 9
tel/fax

RR7 - Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych -
e-mail: rr7@polsl.pl

32 2372188 Biuro Pełnomocnika, Gliwice, ul. Strzody 8

RR8 - Rzecznik Prasowy - e-mail: rr8@polsl.pl

32 2371181 Kierownik Biura, Gliwice, ul. Akademicka 2A, pok. 45

RR9 - Biuro Bezpieczeństwa Informacji - e-mail: rr9@polsl.pl

32 4003068 Biuro, Gliwice, ul. Akademicka 2A, pok. 290
32 4003077 Inspektor Ochrony Danych,
Gliwice, ul. Akademicka 2A, pok. 290
e-mail: iod@polsl.pl

RR10 - Dział Kontrolingu - e-mail: rr10@polsl.pl

32 2371345
32 2372148
Kierownik Działu, Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok. 309
fax
32 2372131 Z-ca Kierownika, Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok. 310

RR11 - Biuro Legislacji i Organizacji - e-mail: rr11@polsl.pl

32 2371809
32 2372394

32 2371801
Kierownik Biura, Gliwice, ul. Akademicka 2, pok. 657
Gliwice, ul. Akademicka 2, pok. 658,
Gliwice, ul. Akademicka 2, pok. 659

32 2372563 Mogielski Grzegorz, redaktor,
Redakcja strony podmiotowej BIP Politechniki Śląskiej,
Gliwice, ul. Akademicka 2, pok. 660

RD1 - Centrum Obsługi Studiów  - e-mail: rd1@polsl.pl

32 2371079 Kierownik Centrum, Gliwice, ul. Akademicka 2a, pok. 279, 278A
32 2372130 Koordynator Ds. Obciążeń Dydaktycznych,
Gliwice, ul. Akademicka 2a, pok. 285
32 2371190 Studia podyplomowe i inne formy kształcenia,
Gliwice, ul. Akademicka 2a, pok. 278
32 2371758 Dyplomy, Gliwice, ul. Akademicka 2a, pok. 278
32 2371987 Studia i studia doktoranckie,
Gliwice, ul. Akademicka 2a, pok. 280
32 2372362 LPODO RD, kształcenie i dydaktyka w POL-on,
Gliwice, ul. Akademicka 2a, pok. 280
32 4003092 Odwoławcza komisja stypendialna,
Gliwice, ul. Akademicka 2A, pok. 278
32 2372330 Program mentorski "Rozwiń Skrzydła" i "Złoty Indeks Politechniki Śląskiej", projekty PBL,
Gliwice, ul. Akademicka 2A, pok. 283
32 2372275 Organizacje studenckie i koła naukowe, obsługa projektów
w ramach Agend i Kół Studenckich.
Gliwice, ul. Akademicka 2A, pok. 278

RD1-1 Admission Office - e-mail: study@polsl.pl

32 2371690 Gliwice, ul. Akademicka 2A, pok. 282

RD1-2 Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami - e-mail: bon@polsl.pl

32 2372350 Pełnomocnik ds. Osób z Niepełnosprawnościami,
Gliwice, ul. Akademicka 2A, pok. 283

RD1-3 Sekcja Spraw Stypendialnych - e-mail: stypendia@polsl.pl

32 2371463
32 2371156
Gliwice, ul. Akademicka 2A, pok. 307
32 2777310 Zabrze, ul. Roosevelta 26, pok. 124a
32 6034488 Katowice, ul. Krasińskiego 8, pok. 127

RD1-4-13 Biura Obsługi Studentów

RI1 - Dział Gospodarczy - e-mail: ri@polsl.pl

32 231xxxx Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok.--

RI1-1 - Sekcja Gospodarki Nieruchomościami e-mail: ri1-1@polsl.pl

32 2372126 Kierownik, Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok.450
32 2372624 Z-ca kierownika, Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok.448

32 2372244
32 2371488
Sprawy mieszkaniowe, Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok.449
32 2371257 Umowy najmu lokali użytkowych, podatek od nieruchomości, gospodarka terenami zielonymi, odpady,
Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok.452
32 2372110 Sprawy terenowo - prawne, Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok.452
32 2371512 Faktury za najem, Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok.448
32 2372857 Umowy parkingowe, Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok.448
32 2371144 Ośrodki wypoczynkowe w Jastrzębiej Górze oraz Szczyrku,
Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok.448
32 2372134 Rozliczenia finansowe, Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok. 450
32 2372339 Klub Malucha Politechniki Śląskiej "KROPKA", Gliwice,
ul. Łużycka 28A
32 2372238 Klub Pracowników Politechniki Śląskiej,
Gliwice, ul. Banacha 3
32 2372002 Centralny magazyn odpadów,
Gliwice, ul. Krzywoustego 10

RI1-2 - Sekcja Gospodarki Nieruchomościami w Katowicach
e-mail: ri1-2@polsl.pl

32 6034032 Biuro, Katowice, ul. Krasińskiego 8, pok.135
32 6034035 Biuro, Katowice, ul. Krasińskiego 8, pok.132
32 6034105 Biuro, Katowice, ul. Krasińskiego 8, pok.132

RI1-3 - Sekcja Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu
e-mail: ri1-3@polsl.pl

32 2777312 Biuro, Zabrze, ul. Roosevelta 26, pok.122
32 2777469 Biuro, Zabrze, ul. Roosevelta 40, pok.219
32 2777490 Biuro, Zabrze, ul. Roosevelta 26, pok.123

RI1-4 - Sekcja Usług Gospodarczych - e-mail: ri1-4@polsl.pl

32 4003101 Kierownik Sekcji, Gliwice, ul. Akademicka 2a, pok. 475

RI1-5 - Techniczna Grupa Awaryjna - e-mail: ri1-5@polsl.pl
32 2372283 Kierownik Działu / Sekretariat,
Gliwice, ul. Wrocławska 2A
32 2372882 Specjalista ds. faktur, dźwigów, CRO,
Gliwice, ul. Wrocławska 2A
32 2372221 Warsztat - konserwatorzy,
Gliwice, ul. Wrocławska 2A

RI1-6 - Baza Transportu - e-mail: ri1-6@polsl.pl
32 2371311 Baza Transportu ( portiernia ), Gliwice, ul. Wrocławska 2A
32 2372318 Baza Transportu, Gliwice, ul. Wrocławska 2A, telefax
32 2371224 Baza Transportu, Gliwice, ul. Wrocławska 2A, telefax

RI1-7 - Straż Akademicka - e-mail: ri1-7@polsl.pl
32 2371651 Szef Straży Akademickiej, Gliwice, ul.Konarskiego 20, pok.27
Telefax
32 2372854 Straż Akademicka Gliwice, ul.Konarskiego 18, pok.30
32 2371954 Ochrona Rektoratu, Gliwice, ul.Akademicka 2A, pok.1

RI2-1 - Sekcja Promocji Politechniki Śląskiej - e-mail: ri2-1@polsl.pl

32 4003084
32 2371969

32 2371199
32 2371542
Biuro, Gliwice, ul. Akademicka 2A, pok. 296A

Biuro, Gliwice, ul. Akademicka 2A, pok. 296

RI2-2 - Sekcja Komunikacji i Identyfikacji Wizualnej - e-mail: ri2-2@polsl.pl

32 2371180 Biuro, Gliwice, ul. Akademicka 2A, pok. 296A

RI2-3 - Sekcja Telewizja Politechniki Śląskiej - e-mail: ri2-3@polsl.pl

32 2371497
32 4003060

Biuro, Gliwice, ul. Akademicka 2A, pok. 295
Biuro, Gliwice, ul. Akademicka 2A, pok. 297A

RN1 - Biuro Rozwoju - e-mail: rn1@polsl.pl

32 2372875 Kierownik Biura, Gliwice, ul. Akademicka 2A, pok. 41

RN2 - Biuro Badań Naukowych - e-mail: rn2@polsl.pl

32 2372205 Kierownik Biura, Gliwice, ul. Akademicka 2, pok. 42
32 2372192 Sekretariat, Gliwice, ul. Akademicka 2, pok. 42

RN3 -
Dział Współpracy z Zagranicą - e-mail: rn3@polsl.pl

32 2371959
32 2371944
Kierownik Działu, Gliwice, ul. Akademicka 2a, pok. 45
tel/fax
32 2371753
32 2371329
32 2318085
Sekcja Wymiany Międzynarodowej, Gliwice, ul. Akademicka 2, pok. 48
tel/fax

RN4 - Centrum Informatyczne - e-mail: rn4@polsl.pl

32 2372531 Dyrektor, Gliwice, ul. Łużycka 5
32 2372032 Sekretariat, Gliwice, ul. Łużycka 5
32 2371516 Administratorzy Sieci Komputerowej, Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok. 220

RN4-2 - Sekcja Łączności - e-mail: telekom@polsl.pl
32 2371212
32 2371414
Biuro, Gliwice, ul.Konarskiego 18, pok.48
32 2371515 Biuro Badań Numerów, Zgłaszanie Uszkodzeń,
Gliwice, ul.Konarskiego 18, pok.48
32 2371313 Konserwatorzy, Gliwice, ul.Konarskiego 18, pok.48
32 2372424 Stanowisko Informacyjne, Gliwice, ul.Konarskiego 18, pok.48
32 4003838 Administrator Centrali Telefonicznej,
Gliwice, ul.Konarskiego 18, pok.48

RO4 - Biuro Karier Studenckich - e-mail : kariera@polsl.pl

32 2372075
32 2371559
Sekretariat, Gliwice, ul. Konarskiego 20, pok. 106
telefax

  Pełnomocnik Rektora ds. pomocy Ukrainie

32 2372075
32 2371559
Gliwice, ul. Konarskiego 20, pok.106-109

RO5 - Biuro ds. Obronnych - e-mail: ro5@polsl.pl

32 2372274 Kancelaria Tajna, Gliwice, ul. Strzody 8
32 2371441 Kierownik Biura, Gliwice, ul. Strzody 8

RO6 - Biuro Spraw Socjalnych e-mail: ro6@polsl.pl

32 2371571 Sprawy socjalne pracowników i emerytów A-G,
Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok.420
32 2372713 Sprawy socjalne pracowników i emerytów H-Ł,
Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok. 420
32 2372078 Sprawy socjalne pracowników i emerytów M-R,
Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok.420A
32 2372602 Sprawy socjalne pracowników i emerytów S-Ż,
Gliwice,  ul. Konarskiego 18, pok.420A
32 2372215 Sprawy kultury i turystyki,
Gliwice,  ul. Konarskiego 18, pok.420A

CZP - Centrum Zarządzania Projektami - e-mail: czp@polsl.pl
32 2372108 Asystent, Gliwice, ul. Banacha 10
32 2372690 Dyrektor, Gliwice, ul. Banacha 10

CZP1 - Biuro Obsługi Projektów Krajowych - e-mail: czp1@polsl.pl

32 2371401
32 2371398
32 2372450
Kierownik Biura, Gliwice, ul. Banacha 10

CZP2 - Biuro Obsługi Projektów Strukturalnych - e-mail: czp2@polsl.pl

32 2372670
32 2371397
Gliwice, ul. Banacha 10, pok. 1.1

CZP3 - Biuro Obsługi Projektów Międzynarodowych -
e-mail: czp3@polsl.pl

32 2371998
32 2372092
32 2372450
Kierownik Biura, Gliwice, ul. Banacha 10

fax

CZP4 - Biuro Realizacji Projektów Ogólnouczelnianych i Kluczowych -
e-mail: czp4@polsl.pl

32 2372006
32 2372481
Naukowo Dydaktyczne Centrum Technologii, Gliwice,
ul. Banacha 10, pok. 4
32 2371370 Gliwice, ul. Banacha 10, pok. 1.3

CZP5 - Biuro Obsługi Projektów Edukacyjnych - e-mail: czp5@polsl.pl

32 2372399 Gliwice, ul. Banacha 10, pok. 1

CZP6 - Biuro Obsługi Finansowej Projektów - e-mail: czp6@polsl.pl

32 2371366
32 2371385
Gliwice, ul. Banacha 10, pok. 1.3


Admin © Politechnika Śląska
 
Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Deklaracja dostępności serwisu
Administracja Rektoratu