Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej

RG - Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki
         Przemysłowej -
e-mail : rg@polsl.pl  

32 2371283
32 2371822
32 2371510
Biuro Dziekana, Gliwice, ul. Akademicka 2, pok.464,

Fax
32 2372758 Prodziekan ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym, Gliwice, ul. Akademicka 2, pok.441
32 2371991 Prodziekan ds. Studenckich, Gliwice, ul. Akademicka 2, pok.460
32 2371991 Prodziekan ds. Ogólnych, Gliwice, ul. Akademicka 2, pok.460
32 2372575 Sekcja Finansowo-Ekonomiczna - Pełnomocnik ds. kontrolingu,
Gliwice, ul. Akademicka 2, pok.867

RD1-7 BOSG2 - Biuro Obsługi Studentów 2 Gliwice

RG1 - Katedra Elektrotechniki i Automatyki Przemysłowej

32 2371175
32 2371537
Sekretariat, Gliwice, ul.Akademicka 2, pok.612
Telefax
e-mail : rg1@polsl.pl
32 2371286 Laboratorium Komputerowe, Gliwice, ul.Akademicka 2, pok.132
32 2371250 Biblioteka Katedry, Gliwice, ul.Akademicka 2, pok.641

RG2 - Katedra Mechanizacji i Robotyzacji Górnictwa

32 2371274
32 2371595
Sekretariat, Gliwice, ul.Akademicka 2, pok.245
Telefax
e-mail : rg2@polsl.pl
32 2372544 Biblioteka, Gliwice, ul.Akademicka 2, pok.247b
32 2371837 Hala Technologiczna, Gliwice, ul.Akademicka 2
32 2371813
32 2372644
Zakład Transportu i Tribotechniki, Gliwice, ul.Akademicka 2, pok.214
Fax
32 2372113 Zakład Maszyn Górniczych i Systemów Technologicznych, Gliwice, ul.Akademicka 2, pok.413
32 2372157
32 2371584
Zakład Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, Gliwice, ul.Akademicka 2, pok.446
Fax
32 2372465 Zakład Zastosowań Mechaniki w Górnictwie, Gliwice, ul.Akademicka 2, pok.404

RG3 - Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa

32 2372179
32 2371296
Sekretariat, Gliwice, ul.Akademicka 2, pok.673
Fax
e-mail : rg3@polsl.pl
32 2371715
32 2371734
Laboratorium, Gliwice, ul.Akademicka 2, pok.664

RG4  - Katedra Geomechaniki i Budownictwa Podziemnego

32 2371314
32 2372951
Sekretariat, Gliwice, ul.Akademicka 2, pok.466
e-mail : rg4@polsl.pl
32 2371238 Telefax, Gliwice, ul.Akademicka 2, pok.468
32 2371347 Hala Technologiczna, Gliwice, ul.Akademicka 2

RG5 - Katedra Eksploatacji Złóż

32 2371191
32 2371442
32 2371819
Sekretariat, Gliwice, ul.Akademicka 2, pok.478

Fax
e-mail : rg5@polsl.pl
32 2371191 Zakład Eksploatacji Złóż i Geofizyki Górniczej, Gliwice, ul.Akademicka 2, pok.478
32 2371191 Zakład Ekologicznych Technik Górniczych, Gliwice, ul.Akademicka 2, pok.478
32 2371352
32 2372941
Zakład Aerologii i Bezpieczeństwa Górniczego, Gliwice, ul.Akademicka 2, pok.510
32 2372996 Zakład Geodezji i Ochrony Terenów Górniczych, Gliwice, ul.Akademicka 2, pok.874
32 2371135
32 2372209
Sekretariat, Gliwice, ul.Akademicka 2, pok.301
Telefax
32 2372627 Hala Technologiczna, Gliwice, ul.Akademicka 2

RG6 - Katedra Geologii Stosowanej

32 2372290 Sekretariat, Gliwice, ul.Akademicka 2, pok.521
e-mail :rg6@polsl.pl
Zakład Geologii i Geofizyki Złóż Węgla
Zakład Geologii Środowiska, Hydrogeologii i Gospodarki Wodnej
Zakład Mineralogii, Petrografii i Geochemii Środowiska
32 2372646 Biblioteka, Gliwice, ul.Akademicka 2, pok.522

RG7 - Muzeum Geologii Złóż Im.Czesława Poborskiego

32 2372608 Pracownia, Gliwice, ul.Akademicka 2, pok.79
e-mail :rg7@polsl.pl

Administracja Obiektu Dydaktycznego

32 2371147 Kierownik Obiektu, Gliwice, ul.Akademicka 2, pok.256
32 2371211 Portiernia, Gliwice, ul.Akademicka 2
32 2371264 Warsztat Elektryków, Gliwice, ul.Akademicka 2, pok.75
Admin © Politechnika Śląska
 
Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Deklaracja dostępności serwisu
Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej