Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

RIE - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

RIE-BD - Biuro Dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki

32 2372310
32 2371794
Biuro Dziekana, Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok.123
Fax
e-mail : rie@polsl.pl
32 2372510 Pełnomocnik ds. Kontrolingu,
Gliwice, ul. Konarskiego 18,pok. 137
32 2372310
32 2372706
Studia Doktoranckie, Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok.123

32 2372310 Dziekan, Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok.123
32 2372610 Prodziekan ds. Infrastruktury i Rozwoju,
Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok.136A
32 2372284 Prodziekan ds. Współpracy z Otoczeniem
Społeczno-Gospodarczym,
Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok.134
32 2372771 Prodziekan ds. Kształcenia,
Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok.122a
32 2372668 Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia dla Biura Obsługi Studentów 1 Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok.122
32 2372666 Komisja Rekrutacyjna, Gliwice, ul. Konarskiego 20, pok.220
32 2371110 Kierownik Administracyjny Wydziału,
Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok.135A

RD1-6 BOSG1 - Biuro Obsługi Studentów 1 Gliwice

RIE1 - Katedra Ogrzewnictwa,Wentylacji i Techniki Odpylania

32 2371195
32 2371280

32 2372559
Sekretariat, Gliwice, ul. Konarskiego 20, pok.2
e-mail : rie1@polsl.pl
Fax
32 2372611 Hala Technologiczna, Gliwice, ul. Kaszubska 26, parter
32 2372688 Hala Technologiczna, Gliwice, ul. Kaszubska 26, 16

RIE2 - Katedra Ochrony Powietrza

32 2371290 Sekretariat, Fax, Gliwice, ul. Konarskiego 22B, pok.229D,E
e-mail : rie2@polsl.pl
32 2372088 Laboratorium, Gliwice, ul. Konarskiego 22B, pok.37E

RIE3 - Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów

32 2371213
32 2371167
Sekretariat, Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok.128
Fax
e-mail : ktiuzo@polsl.pl
32 2371843 Biblioteka, Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok.130
32 2371575 Laboratorium, Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok.39
32 2372352 Laboratorium, Gliwice, ul. Zimnej Wody 9

RIE4 - Katedra Inżynierii Wody i Ścieków

32 2371698

32 2371047
Sekretariat, Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok.247
e-mail : rie4@polsl.pl
Telefax
32 2372368 Zakład Chemii Środowiska i Procesów Membranowych, Gliwice, ul. Akademicka 2, pok.657
32 2372981 Zakład Chemii Środowiska i Procesów Membranowych, Gliwice, ul. Akademicka 2, pok.843
32 2372727 Zakład Technologii Wody i Ścieków, Gliwice, ul. Strzody 7, pok.268
32 2372777 Zakład Technologii Wody i Ścieków, Gliwice, ul. Strzody 7, pok.263
32 2371676 Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok.259
32 2372173 Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok.260

RIE5 - Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych

32 2372174 Sekretariat, Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok.426
e-mail : rie5@polsl.pl
32 2372379 Biblioteka Zakł. Kotłów i Wytwornic Pary, Gliwice, ul. Konarskiego 20, pok.214A
32 2372292 Biblioteka Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok.427
32 2371426 Laboratorium, Gliwice, ul. Konarskiego 18
32 2372058 Laboratorium, Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok.31
32 2372064 Sala Komputerowa, Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok.433
32 2372228 Laboratorium, Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok.35
32 2372363 Laboratorium LPK, Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok.34
32 2371115 Zakład Cieplnych Maszyn Przepływowych, Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok.430
32 2371273

32 2372193
Zakład Kotłów i Wytwornic Pary, Gliwice, ul. Konarskiego 20, pok.205
Fax
32 2371368
32 2372204
Z-D Miernictwa i Automatyki Proc. Energet. - Hala Maszyn, Gliwice, ul. Zimnej Wody 9, pok.15
32 2372174
32 2372756
Z-D Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Energetycz., Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok.426
 

RIE6 - Katedra Techniki Cieplnej

32 2371661
32 2372212
32 2372872
Sekretariat, Gliwice, ul. Konarskiego 22, pok.110
e-mail : rie6@polsl.pl
Fax
32 2372212 Biblioteka, Gliwice, ul. Konarskiego 22, pok.102
32 2372385 Laboratorium Komputerowe, Gliwice, ul. Konarskiego 22, pok.117
32 2372159 Laboratorium Techniki Jądrowej, Gliwice, ul. Konarskiego 22
32 2371049 Zakład Energetyki Cieplnej i Chłodnictwa, Gliwice, ul. Konarskiego 22, pok.121
32 2372427 Zakład Energetyki Gazowej, Rozproszonej Jądrowej Gliwice, ul. Konarskiego 22, pok.213
32 2371448 Zakład Metod Komputerowych w Technice Cieplnej, Gliwice, ul. Konarskiego 22, pok.121
32 2371189
32 2371231
Zakład Techniki Spalania i Silników Spalinowych, Gliwice, ul. Konarskiego 22, pok.216, 339
32 2371332
32 2371231
Zespół Silników Spalinowych, Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok.339
32 2312960 Laboratorium Silników Spalinowych - Zespół Silników Spalinowych, Gliwice, ul. Towarowa 5
32 2372945
32 2371694
Laboratorium Podstaw Techniki Cieplnej, Gliwice, ul. Konarskiego 22, pok.61, pok.126
32 2371102 Laboratorium Spalania, Gliwice, ul. Zimnej Wody 9
32 2371106 Laboratorium Paliw Stałych i Alternatywnych, Gliwice, ul. Konarskiego 22, pok.17

RIE7 - Katedra Biotechnologii Środowiskowej

32 2372915

32 2372946
Sekretariat, Gliwice, ul. Akademicka 2, pok.718
e-mail : rie7@polsl.pl
Fax
32 2372824 Pracownia Biotechnologii, Gliwice, ul. Akademicka 2, pok. 711
32 2372855 Pracownia Mikrobiologii, Gliwice, ul. Krzywoustego 8, pok. 211
32 2372858 Pracownia Hydrobiologii, Gliwice, ul. Krzywoustego 8, Laboratorium 206
32 2372129 Pracownia Ekotoksykologii, Gliwice, ul. Strzody 7-9, pok.6

Administracja Obiektu Dydaktycznego

32 2372156 Kierownik Obiektu, Gliwice, ul. Konarskiego 20, pok.26
32 2371156 Portiernia, Gliwice, ul. Zimnej Wody 9
32 2372211 Portiernia, Gliwice, ul. Konarskiego 22
32 2372411 Portiernia, Gliwice, ul. Konarskiego 18
32 2372611 Portiernia, Gliwice, ul. Kaszubska 26
32 2312960 Portiernia, Gliwice, ul. Towarowa 5
Admin © Politechnika Śląska
 
Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Deklaracja dostępności serwisu
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki