Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

Jednostki ogólnouczelniane
RJO1 -

Biblioteka Politechniki Śląskiej- e-mail: rjo1@polsl.pl  
32 2371269
32 2371551
Sekretariat, Gliwice, ul.Kaszubska 23, pok.304
Telefax
32 2371670
32 2372168
Oddział Udostępniania Zbiorów, Gliwice, ul.Kaszubska 23, pok.21
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
32 2372898 Oddział Czasopism, Gliwice, ul.Kaszubska 23, pok.207
32 2371566 Czytelnia Czasopism, Gliwice, ul.Kaszubska 23, pok.207
32 2371612 Gromadzenie Zbiorów, Gliwice, ul.Kaszubska 23, pok.318
32 2371464
32 2371466
Oddział Informacji Naukowej, Gliwice, ul.Kaszubska 23, pok.24
 
32 2371640 Czytelnia Ogólna 1, Gliwice, ul.Kaszubska 23, pok.23
32 2372886 Czytelnia Ogólna 2, Gliwice, ul.Kaszubska 23, pok.4
32 2372135 Oddział Zbiorów Zwartych, Gliwice, ul.Kaszubska 23, pok.312
32 2372895 Ośrodek Informacji Patentowej i Normalizacyjnej, Gliwice, ul.Kaszubska 23, pok.2
32 2371242 Sekcja Bibliotek Specjalistycznych, Gliwice, ul.Kaszubska 23, pok.316
32 2371434 Sekcja Digitalizacji, Gliwice, ul.Kaszubska 23, pok.317
32 2371901 Informatyk, Gliwice, ul.Kaszubska 23, pok.301
32 6034224
32 6034220
Filia Katowice, Katowice, ul.Krasińskiego 8
32 4295732 Filia Rybnik, Rybnik, ul.Kościuszki 54

Administracja Budynku Biblioteki Głównej
 
32 2372998 Kierownik Obiektu, Gliwice, ul.Kaszubska 23, pok.305
32 2372787 Konserwator, punkt ksero, Gliwice, ul.Kaszubska 23, pok.19
32 2371910 Portiernia, Gliwice, ul.Kaszubska 23

RJO2 -
 
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
e-mail: wydawnictwo_mark@polsl.pl
32 2371861
32 2371502
Kierownik Działu, Gliwice, ul.Akademicka 5, pok.14/1
Fax
32 2371848 Dział Sprzedaży i Marketingu, Gliwice, ul.Akademicka 5, pok.16/6
32 2371787 Punkt Sprzedaży Wydawnictw, Gliwice, ul.Akademicka 2

RJO3 -
 
Kolegium Studiów
e-mail: rjo3@polsl.pl
32 4003108
32 4003107
Sekretariat, Gliwice, ul. Akademicka 2A, pok. 3
32 4003109 Dyrektor kolegium, pok. 2,
32 4003106 Z-ca Dyrektora, pok. 5

RJO4 -
 
Centrum Inkubacji i Transferu Technologii
e-mail: biznes@polsl.pl, e-mail: rjo4@polsl.pl
32 4003407
32 4003403
Biuro Inkubacji i Transferu Technologii, Gliwice, ul. Stefana Banacha 7 pok.1.07
32 4003406 Specjalista ds. Własności Intelektualnej, Rzecznik Patentowy, Gliwice, ul. Stefana Banacha 7, pok.1.06
32 4003400 Dyrektor, Gliwice, ul. Stefana Banacha 7, pok.0.11
32 4003400 Sekretariat, Gliwice, ul. Stefana Banacha 7, pok.0.06
32 4003401 Fax
32 2371985 Biuro, Gliwice,ul. Stefana Banacha 7, pok. 2.05

RJO5  - Studium Języków Obcych

32 2371369 Sekretariat, Gliwice, ul.Akademicka 2, pok.686
e-mail : rjo5@polsl.pl
32 2372195 Kierownik, Sekretariat,  Gliwice, ul.Akademicka 2, pok.686
Fax
32 6034240
32 6034244
Sekretariat, Katowice, ul.Krasińskiego 8, pok.311
32 2372745 Z-ca Kierownika, Gliwice, ul.Akademicka 2, pok.702
32 2372938 Zespół Anglistów, Gliwice, ul.Akademicka 2, pok.706
32 2372947 Zespół Anglistów, Gliwice, ul.Akademicka 2, pok.707
32 2372982 Zespół Germanistów, Gliwice, ul.Akademicka 2, pok.683
32 2372928 Zespół Romanistów, Gliwice, ul.Akademicka 2, pok.705
32 2372724 Zespół Rusycystów, Gliwice, ul.Akademicka 2, pok.703

RJO6 - Ośrodek Sportu Politechniki Śląskiej

32 2372351

32 2372181
Sekretariat, Gliwice, ul.Kaszubska 28
e-mail: rjo6@polsl.pl
Fax
32 2372807 Hala Sportowa, Gliwice, ul.Kaszubska 28, pok.15
32 2371037 Korty, Gliwice, ul.Akademicka 26
32 2372586
32 2372968
32 2371048
32 2371416
Lodowisko, Gliwice, ul.Akademicka 26
Recepcja OSiR
Maszynownia
Radiowęzeł
32 2371228 Sala Gimnastyczna, Gliwice, ul.Konarskiego 20
32 2372796 Siłownia ( nowa hala ), Gliwice, ul.Kaszubska 28
32 6034250
32 6034255
Ośrodek Sportu Politechniki Śląskiej, Katowice, ul.Krasińskiego 13

RJO7 - Centrum Popularyzacji Nauki - e-mail: rjo7@polsl.pl

32 2371854 Dyrektor, Gliwice, ul. Konarskiego 22B, pok. 221C

RJO8 - Centrum Zdalnej Edukacji

32 4003756
32 2371251
Sekretariat, Gliwice, ul.Akademicka 16, pok.914a
Dyrektor
e-mail : rjo8@polsl.pl

RJO9 - Centrum Inżynierii Biomedycznej

32 2777422 Sekretariat, telefax, Zabrze, ul. De Gaulle'a 72, pok.113
e-mail : rjo9@polsl.pl

RJO10 - Centrum Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa
               i Obronności

32 2371346 Dyrektor, Gliwice, ul. Konarskiego 18A, pok. 162
e-mail : rjo10@polsl.pl

RJO11 - Centrum Biotechnologii

32 2372906

32 2372906
Sekretariat Dyrektora, Gliwice, ul.Krzywoustego 8 pok. H.0.16
e-mail : rjo11@polsl.pl
Fax

RJO12 - Centrum Energetyki Prosumenckiej

32 2371258

Dyrektor, Gliwice, ul. Krzywoustego 2
e-mail : rjo12@polsl.pl

RJO13 - Międzynarodowe Centrum Badań Interdyscyplinarnych

32 4003095 Biuro, Gliwice, ul. Konarskiego 18B, pok. 202,
e-mail : rjo13-mcbi@polsl.pl

RJO14 - Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy
               Środkowo Wschodniej

32 6034058

Sekretariat Dyrektora, Katowice, ul. Krasińskiego 8
e-mail : rjo14@polsl.pl

RJO15 - Szkoła Doktorów

32 4003111

Sekretariat Dyrektora, Gliwice, ul. Akademicka 2A
e-mail : rjo15-sd@polsl.pl
Admin © Politechnika Śląska
 
Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Deklaracja dostępności serwisu
Jednostki ogólnouczelniane