Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

Wydział Mechaniczny Technologiczny

RMT - Wydział Mechaniczny Technologiczny - e-mail : rmt@polsl.pl

32 2372420
32 2371267
Biuro Dziekana, Gliwice, ul. Konarskiego 18a, pok.39
Fax
32 2372410 Sekretariat Prodziekana ds. Infrastruktury i Organizacji,
Gliwice, ul. Konarskiego 18a, pok.172
32 2372220 Sekretariat Prodziekana ds. Kształcenia,
Gliwice, ul. Konarskiego 18a, pok.32
32 2372433 Sekretariat Prodziekana ds. Współpracy i Rozwoju,
Gliwice, ul. Konarskiego 18a, pok. 38
32 2371421 Kierownik Biura , Gliwice, ul. Konarskiego 18a, pok.39
32 2371420 Koordynator ds. Wymiany Międzynarodowej, Gliwice,
ul. Konarskiego 18a, pok.173
32 2372206 Administrator Budynku, Gliwice, ul. Konarskiego 18a, pok.174
32 2371920 Pełnomocnik ds. kontrolingu, Gliwice, ul. Konarskiego 18a, pok.27

RD1-13 BOSG8 - Biuro Obsługi Studentów 8 Gliwice

RMT1 - Katedra Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych

32 2371322 Dyrektor, Gliwice, ul. Konarskiego 18a, pok.366
32 2371653
32 2371234
32 2372281
Sekretariat, Gliwice, ul. Konarskiego 18a, pok.365, 366, 282E,

Fax, e-
mail : rmt1@polsl.pl
32 2372509 Z-ca Dyrektora, Gliwice, ul. Konarskiego 18a, pok.361
32 2372106 Z-ca Dyrektora, Gliwice, ul. Konarskiego 18a, pok.370
32 2372509 Kierownik Zakładu Technologii Procesów Materiałowych, Zarządzania i Technik Komputerowych w Materiałoznawstwie, Gliwice, ul. Konarskiego 18a, pok.361
32 2372831 Kierownik Zakładu Inżynierii Materiałów Konstrukcyjnych i Specjalnych, Gliwice, ul. Konarskiego 18a, pok.171
32 2371880 Kierownik Zakładu Inżynierii Materiałów Biomedycznych,
Gliwice, ul. Konarskiego 18a, pok.359
32 2372106 Kierownik Zakładu Przetwórstwa Materiałów Metalowych i Polimerowych, Gliwice, ul. Konarskiego 18a, pok.370
32 2371234 Kierownik Zakładu Materiałów Nanokrystalicznych i Funkcjonalnych oraz Zrównoważonych Technologii Proekologicznych, Gliwice, ul. Konarskiego 18a, pok.282f
32 2372817 Biblioteka, Gliwice, ul. Konarskiego 18a, pok.354
Laboratorium Badania Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych
32 2371456 Kierownik Laboratorium Badania Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych
32 2371301 Pracownia Technologii Procesów Materiałowych w Protetyce Stomatologicznej, Gliwice, ul. Konarskiego 18a, pom. 1, parter
32 2371337 Pracownia Technologii Kształtowania Protez Stomatologicznych, Gliwice, ul. Konarskiego 18a, pom. 2, parter
32 2371373 Pracownia Zintegrowanych Procesów Materiałowych
w Bioinżynierii i Protetyce Stomatologicznej,
Gliwice, ul. Konarskiego 18a, pom. 3, parter
32 2372404 Pracownia Preparatyki do Celów Wysokorozdzielczej Transmisyjnej Mikroskopii Elektronowej,
Gliwice, ul. Konarskiego 18a, pom. 4, parter
32 2372409 Pracownia Wysokorozdzielczej Transmisyjnej Mikroskopii Elektronowej, Gliwice, ul. Konarskiego 18a, pom. 5 i 6, parter
32 2372477 Pracownia Wysokorozdzielczej Skaningowej Mikroskopii Elektronowej, Gliwice, ul. Konarskiego 18a, pom. 7, parter
32 2372502 Pracownia Rentgenowskiej Analizy Strukturalnej i Spektroskopii
Emisyjnej, Gliwice, ul. Konarskiego 18a, pom. 8, parter
32 2372516 Pracownia Mikroskopii Sił Atomowych i Analiz Spektralnych, Gliwice, ul. Konarskiego 18a, pom. 9, parter
32 2371012 Pracownia Mikroskopii Świetlnej i Konfokalnej,
Gliwice, ul. Konarskiego 18a, pom. 10, parter
32 2371092 Pracownia Preparatyki do Celów Mikroskopii Świetlnej
i Skaningowej, Gliwice, ul. Konarskiego 18a, pom. 11, parter
32 2372506 Pracownia Transmisyjnej i Skaningowej Mikroskopii Elektronowej, Gliwice, ul. Konarskiego 18a, pom. 12, parter
32 2372493 Pracownia Analiz Chemicznych i Badań Korozyjnych
Gliwice, ul. Konarskiego 18a, pom. 13, parter
32 2371098 Pracownia Własności Mechanicznych,
Gliwice, ul. Konarskiego 18a, pom. 14, parter
32 2371113 Pracownia Symulacji Procesów Metalurgicznych i Badań Dylatometrycznych, Gliwice, ul. Konarskiego 18a pom. 15, parter
32 2372473 Pracownia Metodyki Preparatyki do Celów Mikroskopii Świetlnej,
Gliwice, ul. Konarskiego 18a, pom. 16, parter
32 2372444 Pracownia Metodyki Mikroskopii Świetlnej i Stereologii,
Gliwice, ul. Konarskiego 18a, pom. 17, parter
32 2371137 Pracownia Fotowoltaiki i Badania Własności Elektrycznych, Gliwice, ul. Konarskiego 18a, pom. 18, parter
32 2371138 Pracownia Badań Materiałów Polimerowych,
Gliwice, ul. Konarskiego 18a, pom. 19, parter
32 2371146
32 2371153
Pracownia Dydaktyczna,
Gliwice, ul. Konarskiego 18a, pom. 20 i 21, parter
Laboratorium Naukowo-Dydaktyczne Nanotechnologii i Technologii Materiałowych
32 2372509 Kierownik
32 3385523 Pracownia Przetwórstwa Materiałów, Kompozytów i Nanokompozytów Polimerowych, ul. Towarowa 7a, prac. nr. 1
32 3385554 Pracownia Laserowej Obróbki Powierzchniowej Materiałów Metalowych, Ceramicznych i Fotowoltaicznych,
Gliwice, ul. Towarowa 7a, prac. nr. 2
32 3385503 Pracownia Metalurgii Proszków i Materiałów Ceramicznych, Gliwice, ul. Towarowa 7a, prac. nr. 3
32 3385504 Pracownia Technologii Materiałów Kompozytowych i Nanostrukturalnych Wytwarzanych Metodami Intensywnego Odkształcania Plastycznego, Gliwice, ul. Towarowa 7a, prac. nr. 4 parter
32 3385536 Pracownia Obróbki Cieplnej Stopów Metali i Materiałów Półprzewodnikowych, Gliwice, ul. Towarowa 7a, prac. nr. 5, parter
32 3385506 Pracownia Odkształcenia Plastycznego Stopów Metali, Gliwice, ul. Towarowa 7a, prac. nr. 6, parter
32 3385523 Pracownia Komputerowej Nauki o Materiałach,
Gliwice, ul. Towarowa 7a, prac. nr. 14
32 3385523 Pracownia Komputerowego Wspomagania w Nanotechnologii i Technologii Materiałowych,
Gliwice, ul. Towarowa 7a, prac. nr. 15
32 3385523 Pracownia Projektowania Urządzeń i Technologii Materiałowych Metodami Wirtualnej Rzeczywistości,
Gliwice, ul. Towarowa 7a, prac. nr. 16
32 3385523 Pracownia Wizualizacji Procesów Technologicznych Metodami Wirtualnej Rzeczywistości,
Gliwice, ul. Towarowa 7a, prac. nr. 17
32 3385543 Pracownia Laserowego Konstytuowania Materiałów Metalowych, Ceramicznych i Gradientowych,
Pracowania Inżynierii Powierzchni Pokryć Nanostrukturalnych,
Gliwice, ul. Towarowa 7a, prac. nr. 18, I piętro
32 3385544 Pracownia Pracownia Wytwarzania Materiałów Amorficznych i Nanokrystalicznych,
Gliwice, ul. Towarowa 7a, prac. nr. 19, I piętro
32 3385561 Pracownia Nanorurek i Nanomateriałów,
Gliwice, ul. Towarowa 7a, prac. nr. 20, I piętro
32 3385546 Pracownia Kontroli Materiałograficznej i Zarządzania Jakością Wytwarzania,
Gliwice, ul. Towarowa 7a, prac. nr. 22, I piętro
32 3385548 Serwerownia, Gliwice, ul. Towarowa 7a, prac. nr. 25, II pietro
Laboratorium Komputerowego Wspomagania w Inżynierii Materiałowej
32 2371245 Kierownik - Pracownia Wspomagania Zarządzania Procesami Materiałowymi, Gliwice, ul. Konarskiego 18a, pom. 553, V piętro
32 2371463 Pracownia Komputerowego Wspomagania Projektowania Materiałowego Maszyn , Gliwice, ul. Konarskiego 18a, pok. 557
32 2371522 Pracownia Statystyki i Planowania Eksperymentów,
Pracownia Metod Sztucznej Inteligencji w Inżynierii Materiałowej,
Gliwice, ul. Konarskiego 18a, pok. 560/1, 560/2
32 2371541 Gabinet Metodyczny Komputerowego Wspomagania Prac Inżynierskich, Gliwice, ul. Konarskiego 18a, pok.561
32 2371572 Pracownia Komputerowego Wspomagania Badań Stereologicznych Pracownia Komputerowego Wspomagania Badań Materiałoznawczych ,
Gliwice, ul. Konarskiego 18a, pok.562, 563
Laboratorium Technologiczne
32 2372923 Kierownik
32 2371454 Pracownia Obróbki Mechanicznej,
Gliwice, ul. Konarskiego 18a, pom. 01, piwnica
Pracownia Obróbki Cieplnej, Gliwice, ul. Konarskiego 18a,
pom. 4

RMT2 - Katedra Automatyz. Procesów Techn. i Zintegr. Syst.
             Wytwarzania

32 2372460
32 2372653
32 2371624
Kierownik/Sekretariat, Gliwice, ul.Konarskiego 18a, pok.286
Sekretariat, pok.288
Fax
e-
mail : rmt2@polsl.pl
32 2372460 Zakład Automatyzacji Procesów Technologicznych,
Gliwice, ul.Konarskiego 18a, pok.286
32 2371877 Zakład Mechatroniki i Projektowania Układów Technicznych,
Gliwice, ul.Konarskiego 18a, pok.285
32 2371601 Zakład Zintegrowanego Zarządzania i Wytwarzania,
Gliwice, ul.Konarskiego 18a, pok.284
32 2371278 Zakład Konstruowania i Przygotowania Wytwarzania,
Gliwice, ul.Konarskiego 18a, pok.283
32 2371609 Zakład Robotyki i Robotyzacji Procesów Technologicznych,
Gliwice, ul.Konarskiego 18a, pok.280
32 2371498 Pracowania Elektropneumatyki i Sterowania Programowalnego,
Pracownia Automatyzacji i Robotyzacji Procesów Technologicznych,
Gliwice, ul.Konarskiego 18a, pok.565-567
32 2372451 Pracownia Sensoryki i Sieci Przemysłowych, Gliwice, ul.Konarskiego 18a, pok.296
32 2371836 Pracownia Metod i Zintegrowanych Systemów Zarządzania, Gliwice, ul.Konarskiego 18a, pok.268
32 2371803 Laboratorium Robotyki, Gliwice, ul.Wrocławska 2

RMT3 - Katedra Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

32 2371646
32 2372870
32 2371309
Sekretariat, Gliwice, ul.Konarskiego 18a, pok.183
e-mail : rmt3@polsl.pl
Fax

RMT4 - Katedra Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej

32 2371204
32 2371487
32 2371282
Sekretariat, Gliwice, ul.Konarskiego 18a, pok.102

Fax
e-
mail : rmt4@polsl.pl

RMT5 - Katedra Spawalnictwa

32 2371689
32 2371232
Sekretariat, Gliwice, ul.Konarskiego 18a, pok.306
Fax
e-
mail : rmt5@polsl.pl
32 2371689 Biblioteka, Gliwice, ul.Konarskiego 18a, pok.306

RMT6 - Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn

32 2371467
Sekretariat, Gliwice, ul.Konarskiego 18a, pok.412
e-mail : rmt6@polsl.pl

RMT7 - Katedra Budowy Maszyn

32 2371631
Sekretariat, Gliwice, ul.Konarskiego 18a, pok.495
e-mail : rmt7@polsl.pl
32 2371631 Biblioteka, Gliwice, ul.Konarskiego 18a, pok.476
32 2371340 Laboratorium Obrabiarek i Obróbki Skrawaniem, Gliwice, ul.Wrocławska 2

RMT8 - Katedra Odlewnictwa

32 3385517
32 3385518
Sekretariat, Gliwice, ul.Towarowa 7, pok. 6
tel/fax
e-mail :rmt8@polsl.pl
32 3385511
Centrala - portiernia
32 3385522
Pracownia Chemiczna, pok. 3
32 3385521
Pracownia Odlewnictwa Artystycznego, pok. 30
32 3385537
Pracownia Technologii Modelu i Formy, pok. 31
32 3385537
Pracownia Badań Wytrzymałościowych, pok. 55
32 3385514
Pracownia Obróbki Cieplnej Odlewów, pok. 57
32 3385514
Pracownia Technik Komputerowych w Odlewnictwie, pok. 59
32 3385516
Pracownia Metalografii Odlewniczej, pok. 62
32 3385551
Pracownia Materiałów Formierskich, pok. 103
32 3385551 Pracownia Transportu Pneumatycznego, pok. 104
32 2372435 Pracownia Komputerowego Wspomagania w Odlewnictwie,
Gliwice, ul. Konarskiego 18A, pok. 164

Administracja Obiektu Dydaktycznego

32 2372206 Administrator Budynku, Gliwice, ul. Konarskiego 18a, pok.28
32 2372311 Portiernia, Gliwice, ul. Konarskiego 18a
Admin © Politechnika Śląska
 
Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Deklaracja dostępności serwisu
Wydział Mechaniczny Technologiczny