Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

Europejska Karta Naukowca

OTM-R


Pakiet OTM-R to zestaw gotowych narzędzi do wdrażania w uczelniach oraz instytucjach naukowo-badawczych w celu zapewnienia otwartej, przejrzystej rekrutacji opartej na kwalifikacjach kandydata.

OTM-R to jeden z kluczowych aspektów zapewniających dostępność i otwartość rynku pracy dla naukowców w Unii Europejskiej.

Pakiet OTM-R zawiera:
    - analizę korzyści płynących z otwartej, przejrzystej rekrutacji opartej o kwalifikacje kandydata,
    - zasady i wytyczne organizacji procesu OTM-R,
    - listę kontrolną dla instytucji,
    - wskazówki jak ulepszać proces rekrutacji,
    - przykłady dobrych praktyk.
Wdrożenie zasad OTM-R może mieć znaczący wpływy na zintensyfikowanie współpracy międzynarodowej w obszarze badań naukowych, jak również zwiększenie efektywności całego systemu zatrudniania pracowników naukowych.

Raport na temat OTM-R opracowany przez Unię Europejską w 2015 r.

OTM-R NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ

Tryb i warunki postępowania konkursowego przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich w Politechnice Śląskiej

Dobre praktyki OTM-R w zakresie zatrudniania nauczycieli akademickich w Politechnice Śląskiej

Zasady tworzenia ogłoszenia w otwartym postępowaniu konkursowym przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich

Zarządzenie w sprawie wynagrodzenia za godziny dydaktyczne wykonywane na podstawie umowy cywilnoprawnej dla profesorów z zagranicy

Statut Politechniki Śląskiej
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Deklaracja dostępności serwisu