Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

Politechnika Śląska na rzecz walki z epidemią koronawirusa

Naukowcy i studenci Politechniki Śląskiej współpracują z otoczeniem nad rozwiązaniami przeciw rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami filmowymi #PŚpomagamy.

 

Podziękowanie Prezydenta Miasta Gliwice

Politechnika Śląska otrzymała podziękowania od Prezydenta Miasta Gliwice Adama Neumanna za bezinteresowne wsparcie Szpitala Miejskiego nr 4 i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2.

 

Ozonator – urządzenie do skutecznej i szybkiej dezynfekcji pomieszczeń oraz karetek

Ozonator, zaprojektowany przez naukowców Politechniki Śląskiej, został przekazany personelowi medycznemu w województwie śląskim. Ozonowanie ze względu na właściwości zastosowanego środka umożliwia usunięcie mikroorganizmów z wybranych powierzchni, dokonując ich sterylizacji.

Więcej informacji: Ozonator z Politechniki Śląskiej pomoże w odkażaniu pomieszczeń medycznych...

 

Autonomiczny robot asystujący do pracy w szpitalach

Zadaniem robota asystującego jest m.in. dostarczanie leków i pożywienia pacjentom. Służy on także komunikacji zarażonego z rodziną czy personelem medycznym, minimalizując ryzyko zakażenia koronawirusem. Urządzenie zostało opracowane przez naukowców Politechniki Śląskiej we współpracy z firmami APA Group i KUKA.

Więcej informacji: Dla dobra personelu medycznego i pacjentów – robot asystujący z Politechniki Śląskiej...

 

Naukowcy Politechniki Śląskiej utworzyli internetowy system zbierania ankiet dotyczących zaburzeń poznawczych u osób z podejrzeniem zarażenia wirusem SARS-CoV-2

CORNELIA (ang. Coronavirus Neurological Impairment) umożliwia e-mailowe zaproszenie wybranych przez lekarzy osób do udziału w anonimowej ankiecie, dotyczącej ogólnego stanu zdrowia pacjentów z COVID-19 i występowania u nich objawów neurologicznych.

Więcej informacji: CORNELIA – system zbierania ankiet dotyczących zaburzeń poznawczych powiązanych z COVID-19...

 

RespiSave – prototyp respiratora z funkcją telemetrii

Naukowcy z Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej opracowali prototyp respiratora z funkcją telemetrii, czyli z możliwością zdalnego sterowania. Respirator RespiSave został skonstruowany z myślą o przeprowadzaniu wentylacji (zarówno inwazyjnej, jak i nieinwazyjnej) pacjentów z COVID-19.

Więcej informacji: RespiSave – Politechnika Śląska opracowała prototyp respiratora z funkcją telemetrii...

 

Naukowcy Politechniki Śląskiej opracowali internetowy system wspierania diagnostyki obrazowej COVID-19

CIRCA to internetowy system do wspiernia diagnostyki COVID-19. Analiza jest wykonywana na podstawie zdjęć RTG pacjentów. System CIRCA jest dostępny w Internecie https://covid.aei.polsl.pl/ i można z niego korzystać nieodpłatnie.

Więcej informacji: Politechnika Śląska stworzyła internetowy system wspierania diagnostyki obrazowej COVID-19...

 

Podziękowania od Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach

Politechnika Śląska otrzymała podziękowania od Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach za wsparcie oraz pomoc w działaniach zwalczających i zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2.

W Szpitalu Chorób Płuc w Pilchowicach został uruchomiony system przesiewowego mierzenia temperatury pacjentów z wykorzystaniem kamer termowizyjnych opracowany przez naukowców Uczelni.

 

Brama odkażająca opracowana przez naukowców i absolwentów Politechniki Śląskiej w finale międzynarodowego konkursu HEALING SOLUTIONS FOR TOURISM CHALLENGE

Wynalazek pokonał ponad 1100 zespołów z ponad 100 krajów i znalazł się na liście 9 wygranych w konkursie o zasięgu międzynarodowym.

Więcej informacji: Brama odkażająca z Politechniki Śląskiej zwycięzcą w międzynarodowym konkursie...

 

Przygotowany przez naukowców PŚ system przesiewowego mierzenia temperatury pacjentów już w 4 placówkach medycznych województwa śląskiego

System przesiewowego mierzenia temperatury z wykorzystaniem kamer termowizyjnych przygotowany i udostępniony przez naukowców z Politechniki Śląskiej pomaga już czterem placówkom medycznym w województwie śląskim. Aparatura pozwala na wykrycie osób z gorączką wchodzących np. do szpitala, czy przychodni.  System może być wykorzystany również w innych miejscach publicznych, jak np. galerie handlowe.

Więcej informacji: System przesiewowego mierzenia temperatury pacjentów pracuje już w 4 placówkach medycznych...

 

Naukowcy Politechniki Śląskiej opracowali automatyczny resuscytator

Automatyczny resuscytator powstał na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej. Urządzenie będzie służyło mechanicznemu wspomaganiu oddychania pacjentów z problemami oddechowymi.

Więcej informacji: Na Politechnice Śląskiej opracowano automatyczny resuscytator...
 

 

Przyłbice Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej przekazane

Informujemy, że liczba kompletnych przyłbic przekazanych przez Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej przekroczyła próg 70 sztuk. Wśród beneficjentów przedsięwzięcia znaleźli się pracownicy: Laboratorium Diagnostycznego w Bytomiu; Stacji Dializ DaVita w Chorzowie oraz Szpitala Miejskiego w Zabrzu-Biskupicach (stan na popołudnie 22 kwietnia).

 

Kolejne działania Wydziału Inżynierii Materiałowej w ramach przeciwdziałania SARS-CoV-2

Na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej zainicjowano kolejne działania wykorzystujące technologię druku 3D – prace nad maską ochronną opartą na pomyśle lekarzy z Kliniki Billings w Stanach Zjednoczonych oraz produkcję przejściówek do masek i filtrów.

Więcej informacji: Najnowsze działania Wydziału Inżynierii Materiałowej na rzecz walki z koronawirusem...
 

 

Podziękowania dla wspólnoty akademickiej Politechniki Śląskiej za pomoc w walce z koronawirusem

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy podziękowała za pomoc w działaniach na rzecz walki z koronawirusem. W ostatnich tygodniach naukowcy Uczelni aktywnie włączali się w działania mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. W ramach akcji koordynowanych przez pracowników Politechniki Śląskiej zostały przygotowane m.in. przyłbice i maski ochronne, komora do sterylizacji filtrów HEPA, sprzęt do testowania maseczek ochronnych, brama odkażająca, kamery termowizyjne.

Więcej informacji: WOŚP dziękuje za pomoc w walce z koronawirusem...

 

Kolejny model przejściówek do masek ochronnych

Naukowcy Politechniki Śląskiej pracują nad kolejnym modelem adaptera, który będzie można połączyć z najnowszym modelem maski sportowej. Produkcja przejściówek jest prowadzona w odpowiedzi na potrzeby szpitali dotyczące masek ochronnych.

Więcej informacji: Nowe rozwiązania w produkcji adapterów do masek ochronnych...

 

Kompaktowa komora do sterylizacji filtrów HEPA

Naukowcy Politechniki Śląskiej podjęli się opracowania i wykonania kompaktowej, przenośnej komory sterylizacyjnej dla filtrów polimerowych HEPA, które są wykorzystywane obecnie w maskach ochronnych stosowanych przez personel medyczny w szpitalach. 

Więcej informacji: Kolejne rozwiązanie dla szpitali – sterylizator filtrów HEPA... 

 

Produkcja nowego modelu przejściówek do masek ochronnych

Naukowcy PŚ rozpoczęli prace nad nowym modelem przejściówki, który będzie pasował do innego rodzaju maski. Wydrukowane za pośrednictwem technologii druku 3D elementy zostaną przekazane szpitalowi miejskiemu.

Więcej informacji: Nowy model przejściówek w produkcji...

 

Centrum Wytwarzania Przyrostowego PŚ

W Centrum Kształcenia Ustawicznego – filii Politechniki Śląskiej w Rybniku – utworzono Centrum Wytwarzania Przyrostowego (CWP). Znajdujące się w nim drukarki 3D zostały skompletowane przez podmioty i jednostki organizacyjne Politechniki Śląskiej.

Więcej informacji: Centrum Wytwarzania Przyrostowego PŚ w walce z epidemią...

 

Produkcja przejściówek do masek ochronnych dla personelu medycznego

Na Wydziale Mechanicznym Technologicznym opracowano model i prototyp przejściówki łączącej maskę do nurkowania i filtr HEPA, dzięki czemu może być wykorzystana jako maska ochronna. Pierwsze egzemplarze zostały przekazane placówkom medycznym, a do produkcji włączają się pracownicy kolejnych wydziałów na Uczelni. Za pośrednictwem Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach cały nakład zostanie przekazany Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.

Więcej informacji: Przejściówki do masek ochronnych dla WOŚP – wielka akcja Politechniki Śląskiej...

 

Komora odkażającą dla personelu medycznego już w szpitalu!

15 kwietnia komora odkażająca została zamontowana przez zespół dr inż. Magdaleny Bogackiej z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki we współpracy z firmą WAAM w Szpitalu Specjalistycznym nr 1 w Bytomiu.

Więcej informacji: Komora odkażająca z Politechniki Śląskiej już pracuje w szpitalu...

 

Produkcja przyłbic ochronnych w Gliwicach, Zabrzu, Katowicach i Rybniku

Do produkcji przyłbic ochronnych przy wykorzystaniu drukarek 3D włączyła się społeczność akademicka Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Zabrzu, Katowicach i Rybniku. Szeroka akcja wytwarzania przyłbic ma na celu włączenie się do walki z koronawirusem i wsparcie personelu medycznego oraz innych osób. 

Więcej informacji: Gliwice, Zabrze, Katowice – produkowanie przyłbic ochronnych w technologii druku 3D...

 

Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej produkuje przyłbice dla personelu medycznego

Z dnia na dzień do walki z rozprzestrzenianiem się koronawirusa dołączają się kolejne jednostki Politechniki Śląskiej. W produkcję przyłbic zaangażował się Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej.

Więcej informacji: Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej włączył się działania wspomagające służbę zdrowia...


 

Naukowcy  zaprojektowali maski ochrone oraz udoskonalili produkcję przyłbic

Maski ochronne, wykonane przez połączenie masek do nurkowania z filtrem HEPA, oraz przyłbice ochronne zostały przekazane Szpitalowi Miejskiemu nr 4 w Gliwicach.

Więcej informacji: Innowacyjne wersje przyłbic i masek ochronnych...

 

Działania Wydziału Mechanicznego Technologicznego PŚ wspierające personel medyczny w walce z koronawirusem

Działania pracowników i studentów Wydziału Mechanicznego Technologicznego obejmują wykonanie przyłbic ochronnych metodą druku 3D, a także opracowanie projektu, modelu i prototypu przyłbicy ochronnej, która będzie wykonywana technologią wtrysku. Obszarem współpracy z sektorem medycznym są także maski ochronne i respiratory.

Więcej informacji: Wydział Mechaniczny Technologiczny prowadzi szereg aktywności mających wspierać prace służby zdrowia w walce z koronawirusem...

 

Prace nad urządzeniami sprawdzającymi skuteczność masek ochronych i filtrami zatrzymującymi cząsteczki COVID-19

Grupy naukowców Politechniki Śląsiej pracują nad utworzeniem urządzeń, które pozwolą na ocenę bezpieczeństwa i skuteczność masek ochronnych - szczególnie tych, które są wykonywane w ramach akcji społecznych. Ponadto opracowywany jest także filtr, który służąc jako wkłądka do maseczek, będzie zatrzymywał cząsteczki wirusa COVID-19.

Więcej informacji: Politechnika Śląska pracuje nad urządzeniami potwierdzającymi skuteczność maseczek ochronnych...

 

 Wydział Inżynierii Materiałowej PŚ włącza się w produkcję przyłbic

Wyposażenie Katedry Inżynierii Produkcji Wydziału Inżynierii Materiałowej zostało przystosowane do drukowania specjalistycznych elementów w formacie 3D. Wytworzone przyłbice zasiliły już kilka regionalnych i pozaregionalnych placówek szpitalnych.

Więcej informacji: Wydział Inżynierii Materiałowej zasila śląskie i pozaśląskie placówki wydrukowane przyłbice...

 

Kamery termowizyjne w kolejnym szpitalu

System przesiewowego mierzenia temperatury poprzez kamery termowizyjne został uruchomiony w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej VITO-MED Sp. z o.o. w Gliwicach. Aparatura badawcza pochodzi z zasobów Pracowni Inżynierii Biomedycznej biomed~lab na Politechnice Śląskiej.

Więcej informacji: Kolejny szpital korzysta z kamer termowizyjnych opracowanych na Politechnice Śląskiej...

 

Brama odkażająca dla personelu medycznego

Pracownicy i absolwenci Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej oraz firma WAAM opracowują bramę odkażającą, pozwalającą personelowi ratowniczemu odkazić kombinezony ochronne w celu zminimalizowani ryzyka zakażenia się wirusem SARS-CoV-2.

Więcej informacji: Politechnika Śląska opracowuje bramę odkażającą dla personelu medycznego...

 

 

Pracownicy Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej produkują przyłbice dla placówek medycznych w Zabrzu i Gliwicach

Drukowanie przyłbic to inicjatywa będąca odpowiedzią na apele szpitali szpitali o pomoc w pozyskaniu niezbędnego wyposażenia ochronnego.

Więcej informacji: Politechnika Śląska drukuje przyłbice ochronne dla lekarzy...

 

 

System przesiewowego mierzenia temperatury z użyciem kamer termowizyjnych

Politechnika Śląska rozpoczęła współpracę ze Szpitalem Miejskim nr 4 w Gliwicach w opracowaniu stanowsik termowizyjnych, które mogą być użyte do bezdotykowego badania z odległości temperatury pacjentów i osób przekraczających próg szpitala lub przychodni.

Więcej informacji: Politechnika Śląska opracowała stanowiska termowizyjne dla Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach...

 

 

Praca nad jednym z kluczowych enzymów wirusa SARS-CoV-2

Naukowcy z grupy badawczej Tunneling Group, działającej przy Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej, wykorzystując symulacje dynamiki molekularnej i autorskie oprogramowanie, dogłębnie poznali strukturę głównej proteazy wirusa SARS-CoV-2, enzymu, który jest jednym z kluczowych enzymów w cyklu życiowym wirusa.

Więcej informacji: Naukowcy z Politechniki Śląskiej w międzynarodowym zespole pracują nad jednym z kluczowych enzymów wirusa SARS-CoV-2...

 

 

Pomoce szkolne Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją dla uczniów i nauczycieli realizaujących zajęcia zdalne

Studentki Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją, wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom nauczycieli i rodziców, stworzyły stronę, na której prezentują autorskie pomysły na realizację zajęć zdalnych.

Więcej informacji: Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją Politechniki Śląskiej tworzy pomoce szkolne...

 


 

Wiadomość utworzona: 2020-03-25 12:23, autor: Aleksandra Weber. Ostatnia modyfikacja: 2020-06-30 14:29, wykonana przez: Aleksandra Weber

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Deklaracja dostępności serwisu