Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

KONTAKTY – jeśli masz pytanie związane z koronawirusem i zasadami postępowania obowiązującymi na Politechnice Śląskiej.

W jakiej sprawie?

 • W sprawach związanych z przyjazdami i wyjazdami w ramach programu Erasmus+
  Sekcja Wymiany Międzynarodowej, e-mail: mobility@polsl.pl, tel. 32 237 13 29.
 • W sprawie zgłoszenia nieobecności wynikającej z przebywania na kwarantannie:
  studenci i doktoranci
  powinni przesłać wiadomość do Centrum Obsługi Studiów na adres e-mail: RD1@polsl.pl (tel. 32 237 17 58, 32 237 19 87, 32 237 11 90)
  pracownicy powinni zgłosić nieobecność kierownikowi jednostki/komórki organizacyjnej, który jest zobowiązany każdorazowo przesłać wiadomość e-mail do Działu Zasobów Osobowych.
 • W innych sprawach prosimy kierować zapytania na adres Biura Rzecznika Prasowego, e-mail: rr8-brpr@polsl.pl, rzecznik.prasowy@polsl.pl lub telefonicznie 32 237 11 80, 32 237 11 81.

Oddziały zakaźne w województwie śląskim:

 • Bytom – Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu, Oddział Obserwacyjno-Zakaźny i Hepatologii, Al. Legionów 49.
 • Chorzów – Szpital Specjalistyczny w Chorzowie, Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, Hepatologii Zakaźnej i Nabytych Niedoborów Odporności Kliniczny, ul. Zjednoczenia 10.
 • Cieszyn ¬ Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie, Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, ul. Bielska 4.
 • Częstochowa – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. N.M.P., Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 7.
 • Racibórz – Szpital Rejonowy im. Dr. Józefa Rostka w Raciborzu, Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, ul. Gamowska 3.
 • Tychy – Megrez Sp. z o.o., Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, ul. Edukacji 102.
 • Zawiercie – Szpital Powiatowy w Zawierciu, Oddział Obserwacyjno-Zakaźny z Pododdziałem Skórno-Wenerologicznym, ul. Miodowa 14.

W pilnych przypadkach studenci i pracownicy pytania związane ze swoim zdrowiem mogą kierować do Przychodni Akademickiej lub do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gliwicach, tel. 32 338 05 00 bądź zgłosić się bezpośrednio do najbliższego oddziału CHORÓB ZAKAŹNYCH.

Uruchomiona została całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia (800 190 590), gdzie można uzyskać szczegółowe informacje dot. właściwego postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia.

Numery infolinii uruchomionych w powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych w województwie śląskim.

----------------------------------------------------------------------------

CONTACTS – what is your case?

In cases related to arrivals and departures under the Erasmus + programme International Mobility Office, e-mail mobility@polsl.pl , tel. 32 237 13 29.
In the case of reporting absence:
students and doctoral students should send an e-mail informing to the Studies Service Centre e-mail address: RD1@polsl.pl (tel. 32 237 17 58, 32 237 19 87, 32 237 11 90)
employees should report their absence to the head of the organizational unit, who is responsible for sending an e-mail to Human Resources Office each time.
In other cases, please send your inquiries to the Press Office e-mail address: rr8-brpr@polsl.pl , rzecznik.prasowy@polsl.pl or via phone 32 237 11 80, 32 237 11 81

Infectious Diseases Wards in Silesian Voivodeship:

 • Specialist Hospital in Chorzów, Chorzów 10 Zjednoczenia Street,  797 18 96 03
 • Specialist Hospital No. 1 in Bytom, 7 Stefana Żeromskiego Street, 602 13 30 46
 • Megrez Ltd. Tychy, 102 Edukacji Street, 887 277 805
 • Healthcare Facility in Cieszyn, 4 Bielska Street (33) 852 15 69
 • Voivodeship Hospital in Częstochowa, 104/118 Bialska Street, (034) 367 38 73
 • Regional Hospital in Racibórz, 3 Gamowska Street, (032) 755 53 70
 • District Hospital in Zawiercie, 14 Miodowa Street (032)674 02 89

In urgent cases, students and employees may address questions related to their health to the Academic Medical Centre or to the District Sanitary and Epidemiological Station in Gliwice, phone 32 338 05 00, or to report to the nearest INFECTIOUS DISEASES ward.

A 24-hour helpline of the National Health Fund was launched (800 190 590). Here you can obtain detailed information regarding steps to be taken in case you suspect the infection.

 

 Wiadomość utworzona: 2020-03-10 10:23, autor Aleksandra Weber.

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Deklaracja dostępności serwisu