Wszystkich naukowców zainteresowanych udziałem w przyszłorocznej „Śląskiej Nocy Naukowców” prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który znajduje się w zakładce „Do pobrania” po lewej stronie. Formularz należy wypełnić po polsku i po angielsku.

Prosimy również o obliczenie kosztów osobowych wg stawek godzinowych, obowiązujących na poszczególnych uczelniach (stawki obowiązujące w Politechnice Śląskiej podane zostały w formularzu) oraz na wyszczególnienie kosztów zakupu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia wydarzeń.

Prosimy również o wypełnienie mini-kwestionariusza osobowego, który zostanie wykorzystany przy prezentacji sylwetek naukowców podczas „Nocy” oraz do zaproponowania swojego pomysłu na eksperyment, który nasza publiczność będzie mogła wykonać w domu lub w szkole.

Formularze, kwestionariusze i pomysły na eksperyment należy odesłać do dnia 26 listopada br.:
- pracownicy Politechniki Śląskiej na adres: nocnaukowcow@polsl.pl
- pracownicy Uniwersytetu Śląskiego na adres: nocnaukowcow@us.edu.pl
- pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego na adres: urszula.maciag@ae.katowice.pl

Informacji na temat „Śląskiej Nocy Naukowców” udziela Pani Małgorzata Karkoszka (tel. 0-32/237 12 22) oraz osoby odpowiedzialne za organizację „Nocy” na poszczególnych uczelniach.

Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Opracowanie graficzne: Dr Jacek Joostberens. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Jak wziąć udział w Śląskiej Nocy Naukowców 2011