Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

Pełnomocnik Rektora ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

Rektor powołuje na okres kadencji swojego Pełnomocnika. Do jego głównych zadań należy koordynacja i integracja wszelkich działań i środków związanych z wprowadzeniem, utrzymaniem i rozwojem Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Politechnice Śląskiej.

Obowiązki Pełnomocnika Rektora ds. SZJK w kadencji 2016-2020 pełni

dr hab. inż. Marek ROSZAK, prof. PŚ

 

Uczelniana Rada ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

W skład Rady wchodzą: Pełnomocnik Rektora ds. SZJK , Pełnomocnicy Dziekanów ds. SZJK wszystkich Wydziałów Politechniki Śląskiej, Pełnomocnik Dyrektora Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją Pol. Śl. ds. SZJK, Pełnomocnicy Kierownika lub Dyrektora jednostek międzywydziałowych Pol. Śl. ds. SZJK, Kierownik Centrum Obsługi Studiów oraz przedstawiciele doktorantów i studentów.

Aktualny skład Uczelnianej Rady ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia:

Lp.

Osoba

Funkcja

1.       

 dr hab. inż. Marek Roszak, prof. PŚ

Pełnomocnik Rektora – Przewodniczący Rady

2.       

 dr hab. inż. arch. Anna Szewczenko, prof. PŚ

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Architektury

3.       

dr hab. inż. Jarosław Śmieja, prof. PŚ

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki

4.       

dr inż. Sławomir Kwiecień

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Budownictwa

5.       

dr hab. inż. Agnieszka Kudelko, prof. PŚ

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Chemicznego

6.       

dr inż. Andrzej Latko

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Elektrycznego

7.       

dr inż. Marcin Krause

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej

8.       

dr hab. inż. Magdalena Jabłońska, prof. PŚ

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej

9.       

dr hab. inż. Ewa Felis, prof. PŚ

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki

10.   

dr inż. Jakub Ludew

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Matematyki Stosowanej

11.   

dr inż. Marta Dudek-Burlikowska

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Mechanicznego Technologicznego

12.   

dr inż. Michał Molenda

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Organizacji i Zarządzania

13.   

dr inż. Robert Wieszała

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej

14.   

dr inż. Justyna Majewska

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Inżynierii Biomedycznej

15.   

mgr Grażyna Maszniew

Kierownik Centrum Obsługi Studiów

16.   

mgr Anna Smajdor

Pełnomocnik Kierownika Studium Języków Obcych (RJM1)

17.   

mgr Arkadiusz Sypień

Pełnomocnik Dyrektora Ośrodka Sportu Politechniki Śląskiej (RJM2)

18.   

dr hab. inż. Grzegorz Poręba

Pełnomocnik Dyrektora Instytutu Fizyki (RIF)

19.   

dr Barbara Grzyb

Pełnomocnik Dyrektora Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją

20.   

mgr inż. Amadeus Jagieła-Zając

mgr inż. Piotr Latos

mgr inż. Mariusz Zalewski

Przedstawiciel Doktorantów (URSD)

21.

Maciej Ciupka

Paulina Odlanicka-Poczobutt

Rafał Dubel

 Przedstawiciel Studentów (UZSS)

 Pełnomocnik Dziekana ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

Na każdym Wydziale Politechniki Śląskiej Dziekan powołuje Pełnomocnika ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. Do jego zadań należy inspirowanie i koordynowanie działań mających na celu prawidłowe wdrożenie, funkcjonowanie i doskonalenie SZJK na wydziale.

Wydziałowa Komisja ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

Na każdym Wydziale Politechniki Śląskiej działa Wydziałowa Komisja ds. SZJK, w skład której wchodzą Pełnomocnik Dziekana ds. SZJK, przedstawiciele jednostek organizacyjnych oraz przedstawiciel doktorantów i studentów. Do zadań Komisji należy nadzór i koordynacja spraw związanych z wdrażaniem, funkcjonowaniem i doskonaleniem SZJK na wydziale.

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Deklaracja dostępności serwisu
Ludzie