Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

System Zapewnienia Jakości Kształcenia

System Zapewnienia Jakości Kształcenia (SZJK) funkcjonujący na Politechnice Śląskiej jest wewnętrznym systemem jakości ukierunkowanym na proces kształcenia. Obejmuje wymagania Państwowej Komisji Akredytacyjnej, wybrane wymagania systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami norm ISO serii 9000 i wewnętrzne wymagania Politechniki Śląskiej. System stanowi zbiór wzajemnie powiązanych i wzajemnie oddziałujących elementów związanych z organizacją i nadzorem nad procesem kształcenia ukierunkowanych na spełnienie potrzeb i oczekiwań naszych Klientów. System został opracowany przez pracowników Politechniki Śląskiej i jest dostosowany do specyfiki naszej Uczelni oraz ciągle doskonalony. System działa na kilku poziomach, na poziomie Uczelni jako całości i na poziomie każdej podstawowej jednostki organizacyjnej oraz jednostki międzywydziałowej Politechniki Śląskiej. W pracę w Systemie jest zaangażowane duże grono osób. Pełnomocnicy zarządzają Systemem na poziomie odpowiednich jednostek organizacyjnych, audytorzy sprawdzają funkcjonowanie Systemu i inspirują do doskonalenia a wszyscy razem uczestniczą w tworzeniu i rozwoju systemu.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Deklaracja dostępności serwisu
SystemZapewnieniaJakosciKsztalcenia