Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

1. Informacja ogólna

W trosce o stałe podnoszenie jakości kształcenia, Senat Politechniki Śląskiej zdecydował o wprowadzeniu na Uczelni Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (SZJK). System ten obowiązuje na kilku poziomach, na poziomie Uczelni jako całości i na poziomie każdej podstawowej jednostki organizacyjnej oraz jednostki międzywydziałowej Politechniki Śląskiej. SZJK jest to zbiór wytycznych, zasad i procedur obejmujących wszystkie aspekty procesu kształcenia. System jest opisany w dokumentacji uczelnianej i wydziałowej. W skład dokumentacji uczelnianej wchodzi Uczelniana Księga Jakości Kształcenia oraz związane z nią procedury.

 2. Cele Systemu 

 • podwyższanie jakości kształcenia,
 • podniesienie rangi pracy dydaktycznej,
 • kreatywne planowanie procesu dydaktycznego,
 • wprowadzenie mechanizmów zapewniających jakość kształcenia,
 • zapewnienie wysokiego poziomu kompetencji i stałego rozwoju kadry dydaktycznej,
 • stałe monitorowanie i analizę jakości kształcenia,
 • podejmowanie działań doskonalących.

3. Podstawy prawne Systemu 

 • Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym,
 • Statut Politechniki Śląskiej
 • Uchwała Senatu Nr XXVII/188/07/08 z dn. 28.01.2008 w sprawie wprowadzenia na Politechnice Śląskiej Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
 • Zarządzenie Nr 59/15/16 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Deklaracja dostępności serwisu
System