Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

Dokumentacja SZJK

Dokumentacja SZJK obejmuje dwa powiązane ze sobą poziomy: uczelniany i wydziałowy. Dokumentacja uczelniana obowiązuje wszystkie jednostki organizacyjne Politechniki Śląskiej objęte SZJK i składa się z Uczelnianej Księgi Jakości Kształcenia oraz związanych z nią procedur uczelnianych:

 

I.      Uczelniana Księga Jakości <plik pdf> 

1.      Załącznik 1 – Zadania i kompetencje Pełnomocnika Rektora ds. SZJK <plik pdf>

2.      Załącznik 2 – Zadania i regulamin Uczelnianej Rady ds. SZJK    <plik pdf>

3.      Załącznik 3 – Zadania i kompetencje Pełnomocnika kierownika jednostki organizacyjnej ds. SZJK <plik pdf>

4.      Załącznik 4 – Zadania i regulamin Wydziałowej Komisji ds. SZJK <plik pdf>

 

      II.      Procedury:

1.      Procedura PU1Nadzór nad dokumentacją Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia <plik pdf>

·         Załącznik Z1-PU1 Struktura dokumentacji Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia Politechniki Śląskiej <plik pdf>

·         Załącznik Z2-PU1 Wzór strony tytułowej procedury, instrukcji <plik pdf>  <plik doc>

 

2.      Procedura PU2Nadzór nad zapisami Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia <plik pdf>

·         Załącznik Z1-PU2 Uczelniany wykaz nadzorowanych zapisów Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia <plik pdf>

 

3.      Procedura PU3Audyt wewnętrzny <plik pdf>

·      Załącznik Z1-PU3 Harmonogram uczelnianych/wydziałowych audytów wewnętrznych na rok  <plik pdf> <plik doc>

·      Załącznik Z2-PU3 Lista uczelnianych/wydziałowych audytorów wewnętrznych,  <plik pdf> <plik doc>

·      Załącznik Z3-PU3 Zlecenie przeprowadzenia audytu, <plik pdf> <plik doc>

·      Załącznik Z4-PU3 Plan audytu wewnętrznego, <plik pdf>      <plik doc>

·      Załącznik Z5-PU3 Karta niezgodności, <plik pdf> <plik doc>

·      Załącznik Z6-PU3 Raport z audytu wewnętrznego. <plik pdf> <plik doc>

 

4.      Procedura PU4Przegląd Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia <plik pdf>

·         Załącznik Z1-PU4 Protokół przeglądu Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia   <plik pdf> <plik doc>

 

5.      Procedura PU5Działania doskonalące <plik pdf>

·         Z1-PU5 Karta działań doskonalących <plik pdf> <plik doc>

 

6.      Procedura PU6Etyka studentów, doktorantów i prowadzących zajęcia dydaktyczne <plik pdf>

 

7.      Procedura PU7Obowiązki prowadzących zajęcia dydaktyczne <plik pdf>

·          Załącznik Z1-PU7 Karta przedmiotu  <plik pdf> <plik doc>

·           Załącznik Z2-PU7 Karta modułu/przedmiotu – dla studiów podyplomowych <plik pdf> <plik doc>

 

8.      Procedura PU8 Hospitacje <plik pdf>

·         Załącznik Z1-PU8 Protokół hospitacji. <plik pdf> <plik doc>

 

9.      Procedura PU9Ankietyzacja <plik pdf>

·         Załącznik Z1-PU9 Ankieta oceny wypełniania obowiązków dydaktycznych przez prowadzącego zajęcia dydaktyczne      <plik pdf>

·         Załącznik Z2-PU9 Ankieta oceny pracy dziekanatu/biura obsługi studenta <plik pdf>

·         Załącznik Z3-PU9 Kwestionariusz ankiety badania losów zawodowych absolwentów Politechniki Śląskiej <plik pdf>

 

10.  Procedura PU10 Rozpatrywanie podań i odwołań do Rektora <plik pdf>

·         Załącznik Z1-PU10 Wzór podania/odwołania do Rektora dla studenta <plik pdf> <plik doc>

 

11.  Procedura PU11 Ocena i monitorowanie efektów kształcenia   <plik pdf>

·         Z1-PU11 Karta doskonalenia przedmiotu/modułu,<plik pdf> <plik doc>

·         Z2-PU11 Plan doskonalenia programów kształcenia. <plik pdf> <plik doc>

  

Dokumentacja wydziałowa SZJK

Dokumentacja wydziałowa, przygotowywana przez Wydział, Kolegium Języków Obcych, jednostkę międzywydziałową składa się z Wydziałowej Księgi Jakości Kształcenia oraz związanych z nią procedur oraz ewentualnie instrukcji. Dokumentacja ta jest udostępniana przez daną jednostkę organizacyjną a informacja o niej znajduje się na właściwej stronie internetowej. Poniżej zestawiono odnośniki do jednostek organizacyjnych Politechniki Śląskiej objętych SZJK.

1. Wydział Architektury <link>

2. Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki <link>

3. Wydział Budownictwa <link>

4. Wydział Chemiczny <link>

5. Wydział Elektryczny <link>

6. Wydział Górnictwa i Geologii <link>

7. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki <link>

8. Wydział Matematyki Stosowanej <link>

9. Wydział Mechaniczny Technologiczny <link>

10. Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii <link>

11. Wydział Organizacji i Zarządzania <link>

12. Wydział Transportu <link>

13. Wydział Inżynierii Biomedycznej <link>

14. Ośrodek Sportu <link>

15. Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych <link>

16. Instytut Fizyki <link>

17. Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych <link>

 
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Deklaracja dostępności serwisu
Dokumenty systemu