INFORMACJE O CIB

 

          

  Centrum Inżynierii Biomedycznej jest pozawydziałową jednostką organizacyjną Politechniki Śląskiej o charakterze uczelniano – przemysłowym utworzone decyzją JM Rektora Politechniki Śląskiej w dniu 1 kwietnia 1999 roku.

         Podstawowym zadaniem Centrum jest organizowanie współdziałania trzech śląskich uczelni – Politechniki Śląskiej, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Śląskiego poprzez zespolenie grup dydaktycznych i naukowo - badawczych oraz koordynowanie ich interdyscyplinarnej działalności badawczej, wdrożeniowej, usługowej, szkoleniowej i promocyjnej z zakresu inżynierii biomedycznej.

        Centrum realizuje swoje cele we współpracy z przemysłem, wykorzystując kadrę naukowo-dydaktyczną zatrudnioną w jednostkach wewnętrznych poszczególnych uczelni oraz własną bazę aparaturową i zaplecze laboratoryjne, a także przemysłowe.

              

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Centrum Inżynierii Biomedycznej