18 września 2014
Zaproszenie do składania wniosków KIC InnoEnergy Innovation Projects

Biuro Obsługi Projektów KIC uprzejmie informuje o trwającym konkursie na projekty w ramach konsorcjum KIC InnoEnergy.
 
Termin składania wniosków upływa 20 listopada 2014.
Więcej informacji i dokumentacja konkursowa znajduje się pod adresem:
 
http://cip2014.kic-innoenergy.com/
 
Szczegółowy opis obszarów zainteresowań KIC-a znajduje się w zakładce "thematic roadmaps".
KIC InnoEnergy jest Spółką europejską wspierającą integrację edukacji, technologii, biznesu i przedsiębiorczości oraz wzmocnienie kultury innowacji. Jej strategicznym celem jest stać się wiodącym motorem innowacji w dziedzinie zrównoważonej energii.
Została powołana jako jedna z trzech pierwszych Wspólnot Wiedzy i Innowacji  przez Zarząd Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) w dniu 16 grudnia 2009 r. w Budapeszcie. Priorytetem KIC InnoEnergy jest obszar zrównoważonej energii.
 
KIC InnoEnergy jest sojuszem światowej klasy najlepszych europejskich instytucji z udokumentowanym doświadczeniem.
Konsorcjum składa się z ponad 30 akcjonariuszy oraz ponad 50 partnerów - firm, instytutów badawczych, uniwersytetów i szkół biznesu zainteresowanych wszystkimi źródłami energii. Są oni zorganizowani wokół sześciu regionalnych ośrodków zarządzania tzw. centrów kolokacji (CC). Polska kolokacja działająca pod firmą CC Poland Plus Sp. z o.o. skupia się na projektach w obszarze czystych technologii węglowych (Clean Coal Technologies).  Polscy partnerzy mogą brać udział również w projektach koordynowanych przez pozostałe kolokacje.
 
 
 
Kontakt:
Biuro Obsługi Węzła Wiedzy KIC (CZP5) Katarzyna Olszak, tel. wew. 23-99; e-mail: katarzyna.olszak@polsl.pl

Wiadomość utworzona: 18 września 2014 12:34, autor: Agnieszka Wyżgolik
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Centrum Zarządzania Projektami