3 marca 2017
Informacja o wynikach oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 na projekty w programie Ścieżki Kopernika 2.0

W dniu 27.01.2017 r. NCBR zamieścił informację o projektach skierowanych do finansowania
w ramach Ścieżek Kopernika 2.0. 

Politechnika Śląska złożyła na przedmiotowy konkurs 9 projektów, z czego 4 projekty uzyskały ocenę pozytywną i zostały wskazane do dofinansowania, natomiast 5 projektów jest na negatywnej liście 
z powodu niskiej punktacji (niespełnienie wymogu uzyskania 60% punktów z poszczególnych części).

 

Tabela 1. Projekty przyjęte do dofinansowania.

Tytuł projektu

Kierownik projektu

Jednostka

Całkowite koszty projektu (PLN)

Dofinansowanie projektu dla Politechniki (PLN)

Kreatywność bez barier - Trzecia misja uczelni

Dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. nzw. w  Polsl. Śl.

ROZ2

101 987, 60 zł

98 927,97 zł

Zabrzańskie Ścieżki Kopernika

mgr Małgorzata Sołtyńska-Rąb

RO4

199 995,00 zł

193 995,15 zł

Ścieżki Kopernika w Zabrzu

mgr Małgorzata Sołtyńska-Rąb

RO4

201 315, 00 zł

195 275,54 zł

Ścieżki Kopernika w Gliwicach

mgr Małgorzata Sołtyńska-Rąb

RO4

199 995,00 zł

193 995,15 zł

Wiadomość utworzona: 27 stycznia 2017 12:51, autor: Anna Rużeńska
Ostatnia modyfikacja: 3 marca 2017 10:32, wykonana przez: Aleksandra Szcześniak
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Centrum Zarządzania Projektami