29 marca 2018
W dniu 29.03.2018 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zamieściło informację o ogłoszeniu konkursu w ramach II edycji programu „Doktorat wdrożeniowy”.

W dniu 29.03.2018 r.  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zamieściło informację o ogłoszeniu konkursu w ramach II edycji programu „Doktorat wdrożeniowy”.

 

W konkursie można ubiegać się o środki finansowe na prowadzenie stacjonarnych studiów doktoranckich rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019, na których kształcenie będzie odbywało się we współpracy z pracodawcą doktoranta.

Środki finansowe są przeznaczone na:

1.       dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w celu realizacji badań naukowych prowadzonych przez doktoranta;

2.       finansowanie stypendium doktoranckiego w okresie odbywania studiów doktoranckich przewidzianym w ich programie, nie dłuższym niż 4 lata.

Wnioskodawca musi spełniać następujące warunki:

1.       posiadanie kategorii naukowej A+ lub A;

2.      prowadzenie studiów doktoranckich albo posiadanie jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie;

3.       prowadzenie udokumentowanej i systematycznej współpracy z przedsiębiorcami lub innymi podmiotami w zakresie działalności badawczo-rozwojowej.

 

Wniosek składa się w systemie teleinformatycznym OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie osf.opi.org.pl  w nieprzekraczalnym terminie sześćdziesięciu dni od dnia ogłoszenia konkursu (szczegółowy zakres informacji zawartych we wniosku o przyznanie środków finansowych w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania, przekazywania oraz rozliczania środków finansowych na naukę, trybu wyznaczania opiekuna pomocniczego i przyznawania stypendium doktoranckiego w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”  (Dz. U. poz. 873 oraz z 2018 r. poz. 569) ).

 

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 2 lipca 2018 r.

 

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego: telefon (22) 621 78 83, e-mail konkurs.doktoraty@nauka.gov.pl

Pełna treść ogłoszenia

Wiadomość utworzona: 29 marca 2018 14:26, autor: Anna Rużeńska
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Centrum Zarządzania Projektami