13 marca 2019
Ogłoszenie o naborze wniosków o udział w Programie PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej

Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z 7 lipca 2017 r. (Dz.U. z 11 sierpnia 2017 r. poz. 1530 ze zm.) Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział w Programie PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej. 

Celem Programu jest doskonalenie kompetencji doktorantów i kadry akademickiej z Polski i zagranicy, w tym pochodzących spoza UE, poprzez międzynarodową wymianę stypendialną. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej sfinansuje wybrane projekty uczelni oraz podmiotów prowadzących szkołę doktorską (instytucje prowadzące kształcenie doktorantów) oferujące stypendia na sfinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem doktorantów i kadry akademickiej w krótkich formach kształcenia (trwających od 5 do 30 dni) o międzynarodowym charakterze.

Projekty te muszą obejmować zarówno wyjazdy Polaków za granicę, jak i przyjazdy doktorantów i kadry akademickiej z zagranicy do Polski.

Program kierowany jest głównie do doktorantów: muszą oni stanowić co najmniej 80% uczestników każdego projektu. Dodatkowo, w projektach mogą brać udział przedstawiciele kadry akademickiej - osoby będące nauczycielami akademickimi lub pracownicy Wnioskodawcy prowadzący kształcenie doktorantów, jednak ich liczba nie może przekroczyć 20% wszystkich uczestników.

 Dofinansowane mogą zostać krótkie formy kształcenia, do których należą:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych,
  • udział w konferencjach,
  • szkołach letnich/zimowych, kursach, warsztatach, stażach i wizytach studyjnych.

Stypendia mogą być również przeznaczone na pobyt związany z pozyskiwaniem materiałów do pracy dydaktycznej lub naukowej, nabyciem umiejętności obsługi unikatowej aparatury badawczej lub zwiększeniem umiejętności  związanych z pisaniem międzynarodowych wniosków grantowych.

Wnioskodawca może złożyć w ramach naboru wyłącznie jeden wniosek.

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/loginw okresie od 11 lutego 2019 do 9 maja 2019 roku do godz. 15.00.

Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do 30 sierpnia 2019 roku.

Regulamin, dokumenty oraz szczegółowe informacje

Wiadomość utworzona: 13 marca 2019 13:44, autor: Anna Rużeńska
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Centrum Zarządzania Projektami