3 października 2011
"Granty na granty" - 5 edycja konkursu MNiSzW

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło kolejną edycję konkursu „Granty na granty – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej”. Konkurs ma na celu wsparcie finansowe polskich jednostek naukowych, które zamierzają stworzyć międzynarodowe konsorcjum i podjąć się koordynacji projektu realizowanego w ramach 7. Programu Ramowego. W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie środków finansowych na przygotowanie wniosku projektowego. Konsorcjum tworzone przez polskiego koordynatora musi składać się z co najmniej 3 partnerów (w tym przynajmniej 2 z zagranicy, pochodzących z dwóch różnych krajów) Finansowane będą: • - Badania uzupełniające (przede wszystkim weryfikacja istniejącego stanu wiedzy w tematyce wniosku projektowego). • - Sprawdzenie zastrzeżeń patentowych i innowacyjności tematyki wniosku projektowego • - Przygotowanie (napisanie) wniosku. • - Organizacja spotkań roboczych konsorcjum, do których zalicza się m. in. koszty wynajmu sali, zakwaterowania, przejazdu, obsługi spotkań, druku materiałów informacyjnych. • - Zakup aparatury naukowo-badawczej, w tym sprzętu komputerowego i multimedialnego, w zakresie w jakim jest on niezbędny do przygotowania wniosku projektowego. • - Zakup materiałów eksploatacyjnych, a także programów komputerowych, niezbędnych do opracowania wniosku projektowego lub stworzenia aplikacji projektowej. Konkurs "Granty na Granty" Wnioskodawca może ubiegać się o finansowanie w ramach konkursu w wysokości do 50 tys. zł. Finansowanie kosztów wynagrodzeń z pochodnymi nie może przekroczyć 25 tys. zł. UWAGA: Usługi dotyczące przygotowania (napisania) wniosku oraz przeprowadzenia uzupełniających badań naukowych w przedmiocie planowanego tematu wniosku projektowego mogą być świadczone przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne. Nabór ma charakter ciągły i trwa do 31 stycznia 2012 r. Link do ogłoszenia na stronie MNiSW - http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/komunikaty/komunikaty/artykul/-441a9ebd49/ Aktualna lista konkursów w 7. Programie Ramowym - http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation

Wiadomość utworzona: 3 października 2011 13:23, autor: Agnieszka Wyżgolik
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Centrum Zarządzania Projektami