27 czerwca 2012
Granty na granty i konkurs PARP

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił konkurs na finansowanie działań mających na celu zwiększenie uczestnictwa polskich jednostek naukowych w europejskich programach badawczych.
 
Wzorem lat ubiegłych, konkurs "Granty na granty" ma na celu wsparcie finansowe polskich jednostek naukowych, które zamierzają stworzyć międzynarodowe konsorcjum i podjąć się koordynacji projektu realizowanego w ramach programu badawczego Unii Europejskiej.

W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie środków finansowych na realizację zadań mających na celu przygotowanie wniosku projektowego w odpowiedzi na wezwanie konkursowe (call for proposals) ogłoszone przez Komisję Europejską lub inny upoważniony przez nią podmiot.

Wsparciem finansowym objęte są zadania mające na celu przygotowanie wniosku projektowego w ramach:
  • 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej;
  • 7. Programu Ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom);
  • Funduszu Badawczego Węgla i Stali.
 
Nabór wniosków w konkursie "Granty na granty - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej" ma charakter ciągły i potrwa do 15 listopada 2012 roku. [więcej]
 
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (PARP) ogłasza nabór wniosków w ramach II edycji programu Wsparcie na uzyskanie grantu.

Celem programu jest zwiększenie innowacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorców przez dofinansowanie ich udziału w międzynarodowych programach innowacyjnych.

Program skierowany jest do przedsiębiorców, którzy złożyli wniosek projektowy w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego jako koordynator, albo występują w takim projekcie jako partner. Warunkiem udzielenia wsparcia jest uzyskanie pozytywnej oceny formalnej wniosku projektowego. [więcej]

 

Wiadomość utworzona: 27 czerwca 2012 10:20, autor: Agnieszka Wyżgolik
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Centrum Zarządzania Projektami