7 lipca 2016
I konkurs na projekty w ramach programu strategicznego „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE” - TECHMATSTRATEG

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją dla I konkursu na projekty w ramach programu strategicznego „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE” - TECHMATSTRATEG


Pierwszy konkurs w ramach Programu obejmuje tematy z trzech strategicznych obszarów problemowych:
- Technologie materiałów konstrukcyjnych;

- Technologie materiałów fotonicznych i nanoelektronicznych;

- Bezodpadowe technologie materiałowe i technologie biodegradowalnych materiałów inżynierskich. 

Program ma za zadanie stymulować wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Wynikiem realizowanych w ramach Programu projektów będzie opracowanie i przygotowanie wdrożenia nowych produktów, technik i technologii oraz innych rozwiązań mających zastosowanie w dziedzinach objętych zakresem tematycznym Konkursu.
Budżet Centrum przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w pierwszym konkursie Programu wynosi 150 mln PLN.
Nabór wniosków będzie prowadzony w elektronicznym systemie OSF.
Nabór wniosków w systemie OSF trwać będzie od 15 września 2016 r., do 28 października 2016 r. (do godziny 15:00).

Wiadomość utworzona: 7 lipca 2016 12:25, autor: Błażej Sobota
Ostatnia modyfikacja: 7 lipca 2016 12:55, wykonana przez: Błażej Sobota
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Centrum Zarządzania Projektami