22 stycznia 2013
Wezwanie do składania wniosków KIC InnoEnergy Innovation Projects

Biuro Obsługi Projektów KIC uprzejmie informuje o trwającym konkursie na projekty w ramach konsorcjum KIC InnoEnergy.

 

Termin składania wniosków upływa 1 marca 2013.

Więcej informacji i dokumentacja konkursowa znajduje się pod adresem:

 

http://cfp.kic-innoenergy.com/

 

Szczegółowy opis obszarów zainteresowań KIC-a znajduje się w zakładce "thematic roadmaps".

 

KIC InnoEnergy jest Spółką europejską wspierającą integrację edukacji, technologii, biznesu i przedsiębiorczości oraz wzmocnienie kultury innowacji. Jej strategicznym celem jest stać się wiodącym motorem innowacji w dziedzinie zrównoważonej energii.

Została powołana jako jedna z trzech pierwszych Wspólnot Wiedzy i Innowacji  przez Zarząd Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) w dniu 16 grudnia 2009 r. w Budapeszcie. Priorytetem KIC InnoEnergy jest obszar zrównoważonej energii.

 

KIC InnoEnergy jest sojuszem światowej klasy najlepszych europejskich instytucji z udokumentowanym doświadczeniem.

Konsorcjum składa się z ponad 30 akcjonariuszy oraz ponad 50 partnerów - firm, instytutów badawczych, uniwersytetów i szkół biznesu zainteresowanych wszystkimi źródłami energii. Są oni zorganizowani wokół sześciu regionalnych ośrodków zarządzania tzw. centrów kolokacji (CC). Polska kolokacja działająca pod firmą CC Poland Plus Sp. z o.o. skupia się na projektach w obszarze czystych technologii węglowych (Clean Coal Technologies).  Polscy partnerzy mogą brać udział również w projektach koordynowanych przez pozostałe kolokacje.

 

 

 

Kontakt:

Biuro Obsługi Węzła Wiedzy KIC (CZP5) Katarzyna Olszak, tel. wew. 23-99

 

Wiadomość utworzona: 11 stycznia 2013 14:41, autor: Agnieszka Wyżgolik
Ostatnia modyfikacja: 22 stycznia 2013 09:43, wykonana przez: Agnieszka Wyżgolik
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Centrum Zarządzania Projektami