22 października 2020
Zmiany w projektach NCN
W związku z dużą liczba wniosków o zmiany w projektach finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki (NCN), Biuro Obsługi Projektów Krajowych (CZP1) uprzejmie przypomina wszystkim Kierownikom projektów, że każdorazowo zmianę w projekcie należy przeprowadzić zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu. Zmiany wymagające zgody Kierownika Jednostki powinny być kierowane z odpowiednim wyprzedzeniem do sekretariatu Pana Prorektora ds. Nauki i Rozwoju a uzyskana zgoda obligatoryjnie musi zostać wysłana do instytucji finansującej (NCN).
Prosimy o zgłaszanie z wyprzedzeniem zamiaru dokonania zmian w projekcie do Biura CZP1 celem uzyskania wskazówek dotyczących właściwego trybu postępowania oraz formułowania wniosku.

Wiadomość utworzona: 22 października 2020 12:55, autor: Aleksandra Szcześniak
Ostatnia modyfikacja: 22 października 2020 12:56, wykonana przez: Aleksandra Szcześniak
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Centrum Zarządzania Projektami