Strona własna CZP1 www

Do zakresu zadań Biura Obsługi Projektów Krajowych (CZP1) należy:

1) działania informacyjne i doradcze dla kierowników projektów w zakresie pozyskiwania środków w ramach programów krajowych, w tym pomoc w sporządzaniu wniosków o dofinansowanie projektów,
2) pomoc dla kierowników projektów w zakresie opracowywania budżetów projektów,
3) pomoc dla kierowników projektów na etapie sporządzania umowy konsorcjum oraz sporządzania i podpisywania umowy o dofinansowanie projektów,
4) weryfikacja wniosków o dofinansowanie projektów i opiniowanie wniosków o pełnomocnictwo dla kierowników projektów,
5) sprawdzanie wg list kontrolnych wniosków i umów projektów dofinansowanych ze środków krajowych,
6) ewidencja składanych i zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie projektów i umów,
7) doradztwo dla kierowników projektów w zakresie zarządzania projektami,
8) obsługa systemu ZAM w zakresie odpowiednich źródeł finansowania projektów,
9) bieżąca współpraca z pełnomocnikami dziekanów ds. zarządzania projektami,
10) sprawozdawczość i opracowania statystyczne w odniesieniu do projektów krajowych.

Biuro Obsługi Projektów Krajowych(CZP1) wykonuje zadania, o których mowa wyżej na rzecz następujących programów i projektów:

CUB

CuBR - Wspólne Przedsięwzięcie Wsparcia Badań Naukowych i Prac Rozwojowych dla Przemysłu Metali Nieżelaznych (NCBR)

Program CuBR, NCBR (CUB)

DEM

Demonstrator+ - wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej (NCBiR)

Program DEMONSTRATOR+, NCBR (DEM)

DG

Diamentowy Grant

Diamentowy Grant, MNiSW (DG)

DL

DIALOG - konkursy w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictw Wyższego

DIALOG (MNiSW)

FNB

Stypendium Funduacji na Rzecz Nauki Polskiej START

Stypendium Funduacji na Rzecz Nauki Polskiej START

GEK

Gekon - Generator Koncepcji Ekologicznych (NCBiR)

Program GEKON, NCBR (GEK)

INS

Program Innowacje Społeczne (NCBR)

Program Innowacje Społeczne, NCBR (INS)

IP

projekty badawcze w ramach programu Iuventus Plus (MNiSW)

Program Iuventus Plus, MNiSW (IP)

IT

Program INNOTECH (NCBiR)

Program INNOTECH, NCBR (IT)

KI

Kreator Innowacyjności wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej (NCBiR)

Program Kreator Innowacyjnośći, NCBR (KI)

LID

program LIDER

Program LIDER, NCBR (LID)

PBR

projekty z zakresu obronności i bezpieczeństwa (NCBiR)

Projekty Rozwojowe Obronność i Bezpieczeńswto Państwa, NCBR (PBR)

PBS

Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych (NCBiR)

Programy Strategiczne, NCBR (PBS)

PBU

MAESTRO projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych (NCN)

Program MAESTRO, NCN (PBU)

PBU

MINIATURA – pojedyncze działanie naukowe służące realizacji badań podstawowych (NCN)

MINIATURA - pojedyncze działanie naukowe służące realizacji badań podstawowych (NCN)

PBU

OPUS projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury n-b niezbędnej do ich realizacji (NCN)

Program OPUS, NCN (PBU)

PBU

PRELUDIUM projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora (NCN)

Program PRELUDIUM, NCN (PBU)

PBU

SONATA i SONATA bis - projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora (NCN)

Program SONATA i SONATA BIS, NCN (PBU)

PBU

SONATINA – projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień doktora (NCN)

SONATINA - projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień doktora (NCN)

PBU

SYMFONIA – międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, których badania wyróżniają się najwyższą jakością, odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, przyczyniając się do tworzenia nowych wartości i ...

Program SYMFONIA, NCN (PBU)

PBU

HARMONIA - projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej

Program HARMONIA, NCN (PBU)

PRH

Nardowowy Program Rozwoju Humanistyki

Program Rozwoju Humanistyki, MNiSW (PRH)

PST

Program Badań Stosowanych

Program Badań Stosowanych, NCBR (PST)

RID

Rozwój Innowacji Drogowych

Program Rozwój Innowacji Drogowych, NCBR (RID)

SEK

INNOLOT - program sektorowy, mający na celu finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych służących rozwojowi sektora/ branży lotniczej (NCBiR)

Program Sektorowy INNOLOT, NCBR (SEK)

SEK

INNOMED - program sektorowy, mający na celu finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych służących rozwojowi sektora/ branży medycyny innowacyjnej (NCBiR)

Program Sektorowy INNOMED, NCBR (SEK)

SPB

Regionalny Punkt Kontaktowy

Regionalne Punkty Kontaktowe, MNiSW (SPB)

SPT

SPIN-TECH Program wsparcia działalności operacyjnej spółek celowych zakładanych przez uczelnie wyższe w celu komercjalizacji wyników badań i prac rozwojowych

Program SPIN-TECH, NCBR (SPT)

TAN

TANGO wspólne przedsięwzięcie, realizowane z NCBR, dotyczące wsparcia praktycznego wykorzystania wyników badań podstawowych

Program TANGO

WAB

ETIUDA – stypendia doktorskie zagraniczne (NCN)

ETIUDA – stypendia doktorskie zagraniczne (NCN)

 

Dane kontaktowe:

Biuro Obsługi Projektów Krajowych (CZP1)
Ul. Banacha10, 44-100 Gliwice
tel. 032/2371398 tel./fax. 032/2371403
CZP1@polsl.pl


Strona własna CZP1 www

Kierownik Biura: mgr Ewa Mendec, tel. 032/2371401

e-mail: ewa.mendec(at)polsl.pl 

Pracownicy:

mgr Katarzyna Dudek katarzyna.dudek(at)polsl.pl

mgr inż. Monika Brodnicka-Pogoda - monika.brodnicka(at)polsl.pl
mgr inż. Błażej Sobota blazej.sobota(at)polsl.pl

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
CZP1