Biuro Obsługi Projektów Infrastrukturalnych (CZP4) jest jednostką administracyjną wchodzącą w skład Centrum Zarządzania Projektami Politechniki Śląskiej.

Do zakresu zadań Biura Obsługi Projektów Infrastrukturalnych (CZP4) należy:

1)  koordynacja całości prac związanych z aplikowaniem i realizacją projektów infrastrukturalnych realizowanych ze środków funduszy ochrony środowiska,
2)   nadzór nad prawidłową realizacją projektów infrastrukturalnych, realizowanych bezpośrednio przez Biuro na rzecz wielu jednostek,
3)  monitorowanie realizacji projektów infrastrukturalnych ze środków funduszy ochrony środowiska przez pojedyncze jednostki,
4)  rozliczanie finansowe projektów realizowanych bezpośrednio przez Biuro,
5)  sporządzanie wszelkich wymaganych informacji dla instytucji finansujących projekty,
6)   prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją projektów,
7)   współpraca z pionem prorektora ds. Infrastruktury i Promocji.


Biuro Obsługi Projektów Infrastrukturalnych (CZP4) wykonuje zadania na rzecz następujących programów i projektów:
1) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
2) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
3) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
4) inne dostępne zewnętrzne źródła finansowania projektów infrastrukturalnych.

Dane kontaktowe:

Biuro Obsługi Projektów Infrastrukturalnych (CZP4)
Ul. Banacha 10, 44-100 Gliwice
pok. 4 (parter, budynek Centrum Zarządzania Projektami)
tel. 32 237-20-06, 32 237-24-81 
CZP4@polsl.pl

Kontakt:

dr inż. Marcin Górski- p.o. kierownika 
e-mail: marcin.gorski@polsl.pl
tel. 32 237-20-06

Pracownicy:

mgr inż. Joanna Marek
joanna.marek@polsl.pl 
tel. 32 237-20-06   

mgr inż. Hanna Biela
hanna.biela@polsl.pl       
tel. 32 237-24-81

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
CZP4