Strona własna CZP5 www

Biuro Obsługi Projektów Edukacyjnych (CZP5) jest jednostką administracyjną wchodzącą
w skład Centrum Zarządzania Projektami Politechniki Śląskiej.

Biuro CZP5 prowadzi działalność informacyjną i doradczą dla kierowników projektów
w zakresie pozyskiwania środków w ramach projektów edukacyjnych, w tym pomoc
w sporządzaniu wniosków o dofinansowanie projektów, a także pomoc dla kierowników projektów w zakresie opracowywania budżetów projektów.

Do zakresu zadań Biura Obsługi Projektów Edukacyjnych (CZP5) należy:

1)  działania informacyjne i doradcze dla kierowników projektów w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na dofinansowanie projektów edukacyjnych, w tym pomoc w sporządzaniu wniosków o dofinansowanie,
2) pomoc dla kierowników projektów w zakresie opracowywania budżetów projektów,
3) pomoc dla kierowników projektów na etapie sporządzania umowy konsorcjum oraz sporządzania i podpisywania umowy o dofinansowanie,
4) weryfikacja wniosków o dofinansowanie projektów i opiniowanie wniosków o pełnomocnictwa oraz upoważnienia dla kierowników projektów,
5) sprawdzanie wg list kontrolnych wniosków i umów w odniesieniu do projektów edukacyjnych dofinansowanych z zewnętrznych źródeł,
6) ewidencja składanych i zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie oraz umów,
7) monitorowanie ocen projektów,
8) doradztwo dla kierowników projektów w zakresie zarządzania projektami,
9) sprawozdawczość i opracowania statystyczne w odniesieniu do projektów edukacyjnych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych.

PIC Politechniki Śląskiej: 999899087
Organisation ID: E10209126
Registration numer: 000001637
VAT numer: PL6310200736


 Dane kontaktowe:

Biuro Obsługi Projektów Edukacyjnych (CZP5)
ul. Banacha 10, 44-100 Gliwice
pok. 1 (parter) (budynek Centrum Zarządzania Projektami)
tel. 32 237-18-92
CZP5@polsl.pl

 

Kontakt: 

Kierownik Biura: mgr inż. Aleksandra Szcześniak 
e-mail.: aleksandra.szczesniak@polsl.pl 
tel. 032 237 18 92 
fax. 032 237 14 03 

Pracownicy:

mgr inż. Mariola Rokita-Surówka
e-mail.: mariola.rokita-surowka@polsl.pl

tel. 032 237 18 92 
fax. 032 237 14 03 

mgr inż. Anna Rużeńska
e-mail.: 
anna.ruzenska@polsl.pl 
tel. 032 237 18 92 
fax. 032 237 14 03 


 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
CZP5