Strona własna CZP6 www

Do zakresu zadań Biura Obsługi Finansowej Projektów (CZP6) należy:


1) weryfikacja budżetów projektów,
2) przygotowanie otwarcia wyodrębnionych rachunków bankowych dla projektów,
3) monitorowanie i kontrola kosztów realizacji projektów w celu ustalenia ich zgodności z budżetem projektu,
4) wsparcie dla kierowników projektów w zakresie opisu dokumentów finansowych związanych z realizacją projektów,
5) kontrola środków pieniężnych na kontach projektów,
6) sporządzanie wniosków o płatność, sprawozdań i raportów w części finansowej z realizacji projektów i przygotowywanie dokumentów w tym zakresie,
7) sprawdzanie wg list kontrolnych zobowiązań finansowych (dokonaniem zakupu, zleceniem usługi, podpisaniem umowy zlecenie/o dzieło),
8) sprawdzanie wg list kontrolnych procedury wystawiania faktur do projektów,
9) kontrola formalno-rachunkowa dokumentów finansowych projektów dla potrzeb księgowości,
10) opracowywanie statystyk i sprawozdań finansowych z realizacji projektów na potrzeby instytucji finansujących,
11) przygotowywanie wymaganych dokumentów finansowych dla instytucji finansujących,
12) współpraca z Działem Obsługi Księgowej Projektów oraz z Działem Kosztów Kwestury w zakresie rozliczeń finansowych projektów,
13) udział w audytach i kontrolach projektów,
14) bieżąca współpraca z pełnomocnikami dziekanów ds. zarządzania projektami.

Biuro Obsługi Finansowej Projektów (CZP6) nadzoruje realizację budżetów wszystkich projektów wymienionych w zakresie obowiązków biur CZP1-5

Dane kontaktowe:

Biuro Obsługi Finansowej Projektów (CZP6)
Ul. Banacha 10, 44-100, Gliwice
1 piętro
tel. 032/2371370 
CZP6@polsl.pl


Kierownik Biura: mgr inż. Elżbieta Rozumek, tel. 32/237-1370 

e-mail: elzbieta.rozumek@polsl.pl


Pracownicy:

mgr inż. Aleksandra Śnieżek            tel. 32/237-1370    aleksandra.sniezek@polsl.pl


lic. Anna Kaźmierczak                     tel. 32/237-1390     anna.kazmierczak@polsl.pl

mgr Joanna Schwarz                      tel. 32/237-1366     joanna.schwarz@polsl.pl

mgr inż. Magdalena Porszke            tel. 32/237-1390     magdalena.porszke@polsl.pl

mgr Aleksandra Dzieciuch               tel. 32/237-1385     aleksandra.dzieciuch@polsl.pl

mgr inż. Tomasz Gmerek                tel. 32/237-1385     tomasz.gmerek@polsl.pl

dr inż. Edyta Gibas                         tel. 32/237-1385    edyta.gibas@polsl.pl

inż. Anna Lisowska                         tel. 32/237-1390    anna.lisowska@polsl.pl

mgr inż. Ewa Matulicz                      tel. 32/237-1390   ewa.matulicz@polsl.pl     

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
CZP6