HARMONOGRAM SZKOLEŃ W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI BADAWCZYMI (MATERIAŁY ARCHIWALNE, NIEAKTUALNE) 

WYKŁADY:
Aula 450 na Wydziale Górnictwa i Geologii Pol. Śl., ul. Akademicka 2, Gliwice
WARSZTATY:
*Sala nr 6 w Rektoracie Pol. Śl., ul. Akademicka 2A, Gliwice
**Sala w Klubie Pracowników Politechniki Śląskiej, ul. Banacha 3, Gliwice

Termin

Tematyka zajęć

Prowadzący

Rodzaj  zajęć wykład/warsztaty

10.10.2016

15.00 –15:15

15:15 – 15.30

 

15:30 – 17:00

 

Powitanie uczestników

 System Zarządzania Projektami w Politechnice Śląskiej

Badawcze granty europejskie (HORIZON2020, FBWiS oraz PMN, PMW MNiSW)

· Przygotowanie projektu, proces programowania

· Opracowanie budżetu i umowy projektu

· Zarządzanie projektem

·  Raporty

 

Prorektor ds. nauki i rozwoju

Dyrektor CZP

 

 

K. Markiewicz-Śliwa

Wykład (poniedziałek)

 

 

 

 

 Prezentacja do pobrania

12.10.2016 – gr. 1*

19.10.2016 – gr. 2**

15.00 - 17.15

Ćwiczenia z zakresu przygotowania projektów badawczych z Programów Ramowych UE

K. Markiewicz-Śliwa

 

Warsztaty (środa)

Prezentacja do pobrania 

17.10.2016

15.00 - 17.15

Granty krajowe (NCN, NCBiR, MNiSW)

·   Rodzaje konkursów (terminy i wymogi)

·   Podstawy prawne i wymogi formalne

·   Prezentacje typów projektów (PBU, PBR, PST, PBS, IT, IP, LID, GEK) i ich zakresów tematycznych

·   Procedury przygotowania wniosków w Uczelni

E. Mendec,

K. Dudek

 

Wykład (poniedziałek)
00.konsorcjum.pdf
01.wprowadzenie_wyklad_17-10-2016 r.pdf
D20111447rozporzadzenie wynagrodzenia Dz.U 243 poz.1447 z 2011.pdf 
Z13R1011 stawki zlecone nowe.pdf


01. Prezentacja2_17_10_2016.pdf
03. CuBR_TANGO_17_10_2016.pdf
05. Programy strategiczne 17_10_2016.pdf

19.10.2016 – gr. 1*

26.10.2016 – gr. 2**

15.00 - 17.15

Granty krajowe (NCN, NCBiR, MNiSW)

·   Omówienie przykładowych wniosków w generatorze OSF

·   Harmonogram, budżet, opis kosztów planowanych

·   Ocena projektu, Umowa projektowa, umowa konsorcjum

·   Wymogi raportowe i audyt projektu

E. Mendec,

K. Dudek

 

Warsztaty (środa)

 02. Projekty Badawcze 2 19 i 25 października 2016.pdf

24.10.2016

15.00 - 17.15

 

Projekty badawcze w  funduszach strukturalnych

Przygotowanie projektu

Opracowanie budżetu projektu

Przygotowanie umowy projektu

Zarządzanie projektem

Raporty

A. Ober

 

Wykład (poniedziałek)

 Wykład_AO_24.10.2016.pdf
harmonogr RZ-F warsztaty.pdf

26.10.2016 – gr. 1*

09.11.2016 – gr. 2**

15.00 - 17.15

 

Przykłady projektów badawczych z funduszy strukturalnych

A. Ober

Warsztaty (środa)

 Warsztaty_wzor_wniosku_o_dofinansowanie_wersja_ost.pdf

07.11.2016

15.00 - 17.15

Zamówienia publiczne

Przygotowanie specyfikacji przetargowych

 

B. Kazimierczak

Wykład (poniedziałek)

 Zamowienia Publiczne - B. Kazimierczak.pdf
Zamowienia Publiczne 07-11-2016 - Dodatek.pdf

14.11.2016

15.00 - 17.15

Dyscyplina finansów publicznych

Ochrona praw własności intelektualnej 

A. Mierzejewska,

J. Duda

Wykład (poniedziałek)

Dyscyplina Finansow Publicznych.pdf
Ochrona Wlasnosci Intelektualnej.pdf

21.11.2016

15.00 - 17.15

Praktyczne przykłady zarządzania projektem

Realizacja prac w projektach krajowych, europejskich
i strukturalnych na podstawie umów cywilnoprawnych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych

K. Dohn,

B. Kazimierczak

Wykład (poniedziałek)

Praktyczne przyklady zarzadzania projektem.pdf

28.11.2016

15.00 - 17.15

Podstawy komercjalizacji rezultatów prac badawczych

Wykorzystanie rezultatów projektów badawczych a kwalifikowalność podatku VAT

A. Szmal

K. Czaplak

Wykład (poniedziałek)

 

05.12.2016

15.00 – 17.15

Studium wykonalności/ biznes plan dla projektu badawczego

M. Krannich

 

Wykład (poniedziałek)

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Materialy2016