HARMONOGRAM SZKOLEŃ W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI BADAWCZYMI 2019 WYKŁADY: Aula 450 na Wydziale Górnictwa i Geologii Pol. Śl., ul. Akademicka 2, Gliwice

Termin

Tematyka zajęć

Prowadzący

05.03.2019

15.00 – 15:15

15:15 – 17:15

Powitanie uczestników

Dlaczego należy starać się o granty europejskie – czy to się opłaca? (przegląd dostępnych źródeł finansowania oraz podstawowe zasady i procedury w Politechnice Śląskiej wymagane podczas prowadzenia projektów

 

Prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju,

Dr inż. Marcin Górski, Dyrektor CZP,

K. Markiewicz-Śliwa

12.03.2019

15:00 – 17:15

Granty krajowe (NCN, NCBiR, MNiSW) w jakich źródłach finansowania można znaleźć środki na poszczególne działania naukowe (rodzaje konkursów, typy projektów, podstawy prawne i wymogi formalne)

 

K. Dudek

19.03.2019

15:00 – 16:30

16:30 – 17:15

Fundusze strukturalne – jak przygotowują nas do współpracy z przemysłem (Przegląd źródeł finansowania, przygotowanie projektu, budżetu, zasadzki w umowach konsorcjum)

Projekty edukacyjne – jak pozyskać na nie środki

 

A. Ober

 

 

A. Rużeńska

26.03.2019

15:00 – 16:30

16:30 - 17:15

Wykorzystanie rezultatów projektów badawczych a kwalifikowalność podatku VAT

Ochrona praw własności intelektualnej i wykorzystanie wyników projektów

 

K. Czaplak

J. Duda

02.04.2019

15:00 – 16:30

 

Studium wykonalności/ biznes plan dla projektu badawczego

 

M. Krannich

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Materiały 2019