HARMONOGRAM SZKOLEŃ W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI BADAWCZYMI 2021 WYKŁADY

   

 Termin

Tematyka zajęć

Prowadzący

12.01.2021

(wtorek)

15.00 – 15:15

15:15 – 17:15

Powitanie uczestników

 

 

Dlaczego należy starać się o granty europejskie – czy to się opłaca? (przegląd dostępnych źródeł finansowania oraz podstawowe zasady i procedury w Politechnice Śląskiej wymagane podczas prowadzenia projektów

 

Prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju,

Dr inż. Marcin Górski, Dyrektor CZP,

 

 

K. Markiewicz-Śliwa

19.01.2021

(wtorek)

15:00 – 17:15

Granty krajowe (NCN, NCBiR, MNiSW) w jakich źródłach finansowania można znaleźć środki na poszczególne działania naukowe (rodzaje konkursów, typy projektów, podstawy prawne i wymogi formalne)

K. Dudek

25.01.2021

(poniedziałek)

15:00 – 16:30

16:30 – 17:15

Fundusze strukturalne i granty norweskie – dotychczasowe doświadczenia (przegląd źródeł finansowania, przygotowanie projektu, budżetu, zasadzki w umowach konsorcjum)

Projekty edukacyjne – jak pozyskać na nie środki

 

A. Ober

 

 

 

 

 

M. Rokita-Surówka

02.02.2021

(wtorek)

15:00 – 16:30

16:30 - 17:15

 Wykorzystanie rezultatów projektów badawczych a kwalifikowalność podatku VAT

Ochrona praw własności intelektualnej i wykorzystanie wyników projektów

K. Czaplak

 

 

 

J. Duda

09.02.2021

(wtorek)

15:00 – 16:30

16:30 – 17:15

Studium wykonalności/ biznes plan dla projektu badawczego

Zamówienia publiczne. Przygotowanie specyfikacji przetargowych.

 

M. Krannich

 

 

B. Kazimierczak

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Materiały 2021