Z dniem 1 grudnia 2010 roku, utworzony został dział o nazwie Centrum Zarządzania Projektami i o symbolu organizacyjnym CZP, w skład którego wchodzą:

1) Biuro Obsługi Projektów Krajowych - CZP1,
2) Biuro Obsługi Projektów Strukturalnych - CZP2,
3) Biuro Obsługi Projektów Międzynarodowych- CZP3,
4) Biuro Obsługi Projektów Infrastrukturalnych - CZP4,
5) Biuro Obsługi Projektów Edukacyjnych- CZP5,
6) Biuro Obsługi Finansowej Projektów - CZP6.

W Centrum Zarządzania Projektami funkcję Doradcy ds. Zamówień Publicznych pełni mgr inż. Bożena Kazimierczak tel. 032/237- 1596.

Do głównych zadań Centrum Zarządzania Projektami należą:

1)    koordynacja zarządzania projektami badawczymi, edukacyjnymi i wybranymi projektami inwestycyjnymi w Uczelni,

2)    udzielanie wsparcia dla kierowników projektów w zakresie opracowywania wniosków
o dofinansowanie projektów i ich weryfikacja,

3)    udzielanie wsparcia przedsiębiorcom w zakresie opracowywania wniosków o dofinansowanie projektów i ich weryfikacja w projektach, w których Politechnika Śląska występuje w roli partnera lub podwykonawcy,

4)    przygotowanie wniosków o dofinansowanie w konkursach wskazanych przez prorektora ds. nauki i rozwoju,

5)    prowadzenie działań informacyjnych w Uczelni na temat konkursów o realizację projektów oraz podejmowanie inicjatyw dotyczących udziału w konkursach,

6)    nadzór nad prawidłową pod względem formalnym realizacją projektów,

7)    monitorowanie i kontrola realizacji harmonogramów i budżetów projektów,

8)    nadzorowanie finansowania projektów,

9)    doskonalenie wiedzy kierowników projektów w zakresie zarządzania projektami,

10)  bieżąca współpraca z osobami ds. projektów wyznaczonymi przez kierowników jednostek,

11)  wprowadzanie źródeł finansowania projektów do systemów informatycznych Uczelni.

Centrum Zarządzania Projektami ściśle współpracuje z innymi komórkami organizacyjnym
i Uczelni w zakresie niezbędnym do przygotowania i realizacji projektów.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
O nas