Pełnomocnicy dziekana ds. zarządzania projektami

Do zadań pełnomocnika dziekana ds. zarządzania projektami należy:

  • przekazywanie informacji pracownikom i doktorantom jednostki organizacyjnej, w zakresie ogłaszanych konkursów na dofinansowanie projektów,
  • udzielanie pomocy kierownikom projektów w zakresie realizacji obowiązujących procedur dotyczących zarządzania projektami,
  • współpraca z CZP w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów i ich realizacji.

Pełnomocnika dziekana ds. zarządzania projektami powołuje dziekan wydziału.

Pełnomocnicy dziekana ds. zarządzania projektami

           1. Wydział Architektury

Dr inż. arch. Tomasz Bradecki 
32-2372419 tomasz.bradecki@polsl.pl
Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego
Gliwice, Akademicka 7, pokój 508

           2. Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Dr inż. Krzysztof Tokarz 
32-2372300 krzysztof.tokarz@polsl.pl  
Instytut Informatyki
Gliwice, Akademicka 16, pokój 311

          3. Wydział Budownictwa

Dr inż. Magdalena Kowalska 
32-2371543, magdalena.kowalska@polsl.pl  
Katedra Geotechniki i Dróg
Gliwice, Akademicka 5, pokój 215A

          4. Wydział Chemiczny 

Dr inż. Wojciech Domagała

 32-2371305, wojciech.domagala@polsl.pl  
Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów
Gliwice, Krzywoustego 6, pokój 77

           5. Wydział Elektryczny

Dr inż. Ryszard Bogacz
32-2372199, ryszard.bogacz@polsl.pl  
Katedra Metrologii, Elektroniki i Automatyki
Gliwice, Akademicka 10, pokój 19A

            6. Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej

Dr hab. inż. Marcin Lutyński, prof. PŚ
32-2372487, marcin.lutynski@polsl.pl
Katedra Eksploatacji Złóż
Gliwice, Akademicka 2, pokój 297

            7. Wydział Inżynierii Biomedycznej     

Dr hab. inż. Dominik Spinczyk, prof. PŚ
32-2371988, dominik.spinczyk@polsl.pl
Katedra Informatyki i Aparatury Medycznej

Gliwice, Akademicka 16, pokój 749

 

           8. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Dr hab. inż. Wojciech Stanek, prof. PŚ
32-2371124, wojciech.stanek@polsl.pl  
Instytut Techniki Cieplnej
Gliwice, Konarskiego 22, pokój 105

            9. Wydział Matematyki Stosowanej

Dr Beata Sikora
32-2371203, beata.sikora@polsl.pl  
Instytut Matematyki
Gliwice, Akademicka 16, pokój 622A

            10. Wydział Mechaniczny Technologiczny

Dr hab. inż. Rafał Babilas
32-2372021, rafal.babilas@polsl.pl  
Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych
Gliwice, Konarskiego 18A, pokój 282C

            11. Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

Dr hab. inż. Janusz Adamiec, prof. PŚ 
32-6034463, janusz.adamiec@polsl.pl  
Katedra Nauki o Materiałach
Katowice, Graniczna 16, pokój 21

            12. Wydział Organizacji i Zarządzania

Dr inż. Karolina Wielicka-Gańczarczyk
32-2777402, karolina.wielicka@polsl.pl
Instytut Zarządzania i Administracji
Zabrze, Roosevelta 26-28

            13. Wydział Transportu 

Dr inż. Jan Filipczyk

32-6034040, jan.filipczyk@polsl.pl
Dziekanat Wydziału Transportu
Katowice, Krasińskiego 8, pokój 115

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Pełnomocnicy dziekana ds. zarządzania projektami