Strona własna doradcy ds. zamówień publicznych

Do zadań doradcy ds. zamówień publicznych należy:

1.     Analizowanie i wstępne weryfikowanie złożonych w CZP oświadczeń i protokołów z rozeznania cenowego składanych przez kierowników projektów.

2.     Wyjaśnianie treści oświadczeń i protokołów pod względem zgodności przedstawionego w oświadczeniach podziału usług z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP).

3.    Prowadzenie konsultacji z kierownikami projektów lub innymi upoważnionymi osobami.

4.     Weryfikowanie zasadności odstąpienia od przeprowadzenia rozeznania cenowego w przypadku wystąpienia przesłanki zlecenia usługi jednemu wykonawcy, opisanej i uzasadnionej przez kierownika projektu w protokole.

5.     Pomoc kierownikom projektów (i/lub osobom przez nich upoważnionym) w prawidłowym przygotowaniu zaproszenia do składania ofert w kontekście dochowania: zasady równego traktowania wykonawców, zasady zachowania uczciwej konkurencji, obiektywizmu i bezstronności a także przejrzystości postępowania.

6.     Zamieszczanie bezpośrednio na oświadczeniach i protokołach uwag dotyczących nieprawidłowości stwierdzonych w dokumentach. W przypadku bardziej skomplikowanych spraw - prezentowanie przygotowanej opinii Dyrektorowi CZP.

7.     Pomoc kierownikom projektów (i/lub osobom przez kierowników upoważnionym) w zakresie praktycznego korzystania z systemu eCZP.

8.     Współpraca z Działem Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia (IA1) w zakresie stosowania przepisów ustawy PZP mającego wpływ (wynikające ze złożonych oświadczeń i dokumentów) na ew. bilansowanie niektórych usług. 

9.     Archiwizowanie (z podziałem na poszczególne wydziały lub jednostki oraz rodzaje projektów: PBU, PBS, PBR, FSD, FSB itd.) złożonych i zweryfikowanych oryginałów oświadczeń i protokołów (dotyczy dokumentów w wersji drukowanej dla projektów poza systemem eCZP).

 

Doradca ds. zamówień publicznych wykonuje zadania, o których mowa powyżej na rzecz projektów obsługiwanych przez biura CZP1 – CZP5.

 

Dane kontaktowe:

Bożena Kazimierczak

44-100 Gliwice ul. Banacha 10 pok. 4a

Tel. 032/237-15-96

e-mail: bozena.kazimierczak@polsl.pl

  

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
doraca ds. Zamówien Publicznych