Jednostka finansująca

Konkurs

Biuro
obsługujące konkurs

CPPC

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

CZP2

EMBO

Granty EMBO

CZP3

ESA

European Space Agency - EMITS

CZP3

Euramet

European Metrology Programme for Innovation and Research

CZP3

FNP

START

CZP1

FNP

Humboldt

CZP3

FNP

Copernikus

CZP3

FNP

Polsko-Amerykańska nagroda naukowa

CZP3

FRSE

Erasmus+ KA1 KA2 KA3

CZP5

FRSE

PO WER mobilność studentów

CZP5

FS

INTERREG

CZP2

fundacja

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz nauki

CZP3

fundacja

Fundacje prywatne Motorola, Volksvagen, Facebook, Samsung i tym podobne fundacje przyznające granty międzynarodowe granty badawcze

CZP3

fundacja

Fullbright

RN3

fundusz

Fundusz Wyszehradzki - programy grantowe

CZP2

fundusz

Fundusz Wyszehradzki - programy stypendialne

RN3

KE

Horytont 2020 (Projekty badawczo-inowacyjne, projekty wdrożeniowe,
proejkty mobilnościowe i akcje wspierające)

CZP3

KE

KIC - Wspólnota Wiedzy i Innowacji - Knowledge and Innovation
Communities

CZP3

KE

JTI - Wspólne Inicjatywy Tecnhologiczne - Joint Technology Initiatives

CZP3

KE

Fundusz Badawczy Węgla i Stali

CZP3

KE

Akcje COST

CZP3

KE

The Internal Security Fund - Police (ISFP)

CZP3

KE

EU Health Programme

CZP3

KE

inne na stronie Participant Portal (ok 10)

CZP3

MEN

PO WER

CZP5

MIiR

PO WER

CZP5

MNISW

DIALOG

CZP1

MNISW

Diamentowy Grant

CZP1

MNISW

Iuventus Plus - trwające

CZP1

MNISW

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

CZP1

MNiSW

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 4.4

CZP2

MNISW

Premia na Horyzoncie

CZP3

MNISW

Granty na Granty

CZP3

MNISW

Projekty Międzynarodowe Współfinansowane PMW

CZP3

MNiSW

Doktorat wdrożeniowy

CZP5

MNiSW

Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku

CZP5

NAWA

Polskie Powroty

CZP3

NAWA

Wymiana bilateralna

CZP3

NAWA

Nowoczesna Promocja Zagraniczna

CZP3

NAWA

Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe

CZP3

NAWA

Program POWER(PROM; Welcome to Poland; STER - Stypendia doktorskie dla cudzoziemców; KATAMARAN - Tworzenie i realizacja wspólnych studiów II stopnia; Poland My First Choice)

CZP5

NAWA

Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej

RN3

NAWA

Program im. Bekkera

RN3

NAWA

Program im. Iwanowskiej

RN3

NAWA

Program im. Ulama

RN3

NAWA

CEEPUS - Sieci Akademickie

RN3

NAWA

CEEPUS - szkoły letnie i intensywne kursy

RN3

NAWA

Program stypendialny im. Stefana Banacha

RN3

NAWA

Program stypendialny im. Ignacego Łukasiewicza

RN3

NAWA

Program stypendialny dla Polonii (studenci) - studia I, II oraz III stopnia

RN3

NAWA

Program Lektorzy

RN3

NAWA

Letnie kursy języka polskiego i kultury polskiej

RN3

NAWA

Pomoc rozojowa dla krajów Afryki Subsaharyjskiej

RN3

NAWA

Program im. Walczaka

RN3

NAWA

Program im. Cybulskiego - długookresowe przyjazdy naukowców

RN3

NAWA

Program im. Znanieckiego – średnio i długookresowe przyjazdy doktorantów

RN3

NAWA

Program promocji języka polskiego

RN3

NAWA

Program dla studentów polonistyki

RN3

NCBiR

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 1.1.1, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.4

CZP2

NCBR

TANGO

CZP1

NCBR

CuBR

CZP1

NCBR

DEMONSTRATOR+ - trwające

CZP1

NCBR

GEKON

CZP1

NCBR

INNOTECH - trwające

CZP1

NCBR

Innowacje Społeczne

CZP1

NCBR

Kreator Innowacyjności

CZP1

NCBR

Lider

CZP1

NCBR

Program Badań Stosowanych

CZP1

NCBR

Programy z zakresu obronności i bezpieczeństwa Państwa

CZP1

NCBR

Programy Sektorowe - trwające

CZP1

NCBR

Projekty Badawcze Rozwojowe

CZP1

NCBR

Programy Strategiczne (BIOSTRATEG, TECHMATSTRATEG etc.)

CZP1

NCBR

EUREKA

CZP2

NCBR

EUROSTARS 2

CZP2

NCBR

Współpraca dwustronna: różne państwa

CZP3

NCBR

Współpraca V4 - różne państwa

CZP3

NCBR

ERA-NET - różne

CZP3

NCBR

Trans-Atlantic Platform Social Innovation

CZP3

NCBR

JPI, JTI i inne

CZP3

NCBR

PO WER

CZP5

NCN

MAESTRO

CZP1

NCN

OPUS

CZP1

NCN

PRELUDIUM

CZP1

NCN

SONATA

CZP1

NCN

SONATA BIS

CZP1

NCN

SYMFONIA

CZP1

NCN

SONATINA

CZP1

NCN

HARMONIA

CZP1

NCN

ETIUDA - od edycji 2016 r.

CZP1

NCN

FUGA - nowa edycja jeśli zostanie ogłoszona

CZP1

NCN

MINIATURA

CZP1

NCN

GRIEG - konkurs w ramach funduszy EOG i norweskich

CZP2

NCN

IDELAB - konkurs konkurs w ramach funduszy EOG i norweskich

CZP2

NCN

POLS - konkurs w ramach funduszy EOG i norweskich

CZP2

NCN

MOZART - konkurs na polsko-austriackie projekty badawcze

CZP3

NCN

BEETHOVEN, BEETHOVEN LIFE - polsko-niemieckie projekty badawcze

CZP3

NCN

SHENG - polsko-chińskie projekty badawcze

CZP3

NCN

ALPHORN - polsko - szwajcarskie projekty badawcze

CZP3

NCN

DAINA  - polsko - litewskie projekty badawcze

CZP3

NCN

UWERTURA - konkurs na staże w zagranicznych zespołach realizujących grant ERC

CZP3

NCN

DIOSCURI

CZP3

NCN

ERA-NET - różne

CZP3

NCN

JTI, JPI, HERA itp.

CZP3

NFOS

Program LIFE

CZP2

NFOŚ

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

CZP2

OPI

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 4.2

CZP2

różne instytucje

Regionalne Programy Operacyjne pozostałych województw

CZP2

różne instytucje

Przetargi na eksperta NEN

CZP3

ŚCP

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

CZP2

UM woj.śl.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

CZP2

 

 Podział źródeł finansowania P.S.

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Podział źródeł finansowania