14 października 2020
Konkurs małych grantów norweskich dla kobiet

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Operator Programu „Badania stosowane” realizowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 ogłosiło konkurs Small Grant Scheme 2020.
 
Z uwagi na specyfikę konkursu składane wnioski muszą dotyczyć następujących dziedzin B+R, zgodnie z „Podręcznikiem Frascati”: nauki inżynieryjne i techniczne, w tym:
 
- inżynieria lądowa
- elektrotechnika, elektronika, inżynieria informacji
- inżynieria mechaniczna
- inżynieria chemiczna
- inżynieria materiałowa
- inżynieria medyczna
- inżynieria środowiska
- biotechnologia środowiskowa
- biotechnologia przemysłowa
- nanotechnologia
- inne nauki inżynieryjne i techniczne.
 
Typy badań możliwe w ramach konkursów:
- Badania podstawowe – zgodnie z definicją określoną w Artykule 2(84) Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014, ale tylko do poziomu 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu i wyłącznie w przypadku jeżeli ich wykonanie jest konieczne do przeprowadzenia badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych,
- Badania przemysłowe - zgodnie z definicją określoną w Artykule 2(85) Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014, - Prace rozwojowe - zgodnie z definicją określoną w Artykule 2(86) Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014. Poziom dofinansowania – do 100 % kosztów kwalifikowalnych projektu dla organizacji prowadzących badania i upowszechniających wiedzę,
- Prace rozwojowe - zgodnie z definicją określoną w Artykule 2(86) Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014.
 
Wnioski należy składać drogą elektroniczną w języku angielskim za pośrednictwem systemu online, dostępnego pod adresem: https://lsi.ncbr.gov.pl
 
Promotor projektu może edytować i walidować wniosek do daty zamknięcia naboru. Złożyć będzie można wyłącznie pełne, poprawnie wypełnione wnioski.
 
Termin zamknięcia konkursu upływa 11 grudnia 2020 o godzinie 16:00.
 
Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie NCBiR.

Wiadomość utworzona: 5 października 2020 14:35, autor: Katarzyna Szmigiel
Ostatnia modyfikacja: 14 października 2020 13:10, wykonana przez: Katarzyna Szmigiel
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Biura Obsługi Projektów Strukturalnych