17 lutego 2021
Ogłoszenie Konkursu 1/1.1.1/2021 – Szybka ścieżka

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło Konkurs w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” nr 1/1.1.1/2021 – Szybka ścieżka.
 
Konkurs przeznaczony jest dla:
- przedsiębiorstw,
- konsorcjów przedsiębiorstw, składających się z maksymalnie 3 podmiotów,
- konsorcjów naukowo-przemysłowych, składających się z maksymalnie 3 podmiotów, w tym co najmniej 1 przedsiębiorstwa i co najmniej 1 jednostki naukowej.
 
Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.
 
Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie) oraz prac przedwdrożeniowych.
 
Czas na składanie wniosków określono jako od 22 marca do maks. 4 maja 2021 r. (do godziny 16:00). Konkurs jest podzielony na rundy:
I. od 22 marca do maks. 12 kwietnia 2021 r. tylko duże przedsiębiorstwa oraz ich konsorcja (także z udziałem MŚP i jednostek naukowych)
II. od 13 kwietnia do maks. 4 maja 2021 r. (do godziny 16:00) tylko MŚP oraz ich konsorcja (także z udziałem jednostek naukowych)
Uwaga: IP skróci termin składania wniosków w danej rundzie konkursu, gdy suma wartości dofinansowania w złożonych wnioskach w ramach danej rundy przekroczy 500% alokacji danej rundy.
 
Budżet projektu to 300 000 000 zł, w tym: 100 000 000 zł – na projekty w I rundzie, 200 000 000 zł – na projekty w II rundzie.
 
Wnioskodawcy mogą składać wnioski wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego IP (link do systemu – aktywny od 22 marca 2021 r.).
 
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej NCBiR poświęconej Konkursowi.

Wiadomość utworzona: 16 lutego 2021 07:48, autor: Katarzyna Szmigiel
Ostatnia modyfikacja: 17 lutego 2021 07:42, wykonana przez: Katarzyna Szmigiel
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Biura Obsługi Projektów Strukturalnych